Božja je mudrost uvijek jača od ljudske lukavštine!
Podajte caru carevo, a Bogu Božje!
Vaša tiha prisutnost u trenucima tuđe patnje nekada je više od savjeta!
Nauči cijeniti i najmanji izraz dobrote!
Tko želi pripadati Kraljevstvu Božje ljubavi mora i sam biti ispunjen ljubavlju!
Kraljevstvo Božje se ne nudi na sniženju, već traži žrtvu!
Devetnica sv. Ivanu Pavlu II.
10 poticajnih savjeta svetih ljudi za dublji duhovni život
Bog je tu kada pobjeđujemo i kada gubimo!
Mi smo vinograd Božji