Imaš li snage biti glas koji viče u pustinji?
Matematička lekcija o životu
Bog nas gleda i čeka iz najdubljeg dijela nas samih
Božje milosrđe
Kajanje i novo srce
Božji prijedlog
Ponos udalji ljude mnogo više nego svi kilometri!
Teška vremena brišu lake prijatelje!
Bogu se stavimo na raspolaganje i preoblikujmo lice zemlje koje grca u beznađu!
Da nas Bog nije trebao tamo gdje jesmo, ne bi nas ni bio tamo stavio!