U bolesti reci budi volja tvoja!
Devetnica Svetoj Klari
Litanije na čast Gospe Stomorije
Molitve Svetom Joakimu i Ani
Molimo za sve one hrabre ljude koji se bore protiv požara!
Devetnica sv. Ani
Devetnica u čast Presvetom Srcu Isusovu
Trodnevnica svetom Anti
Devetnica svetom Antunu Padovanskom
Molitva za sedam darova Duha Svetoga bl. Alojzija Stepinca