Podajte caru carevo, a Bogu Božje!
Kraljevstvo Božje se ne nudi na sniženju, već traži žrtvu!
Ako u nama nema ljubavi ne možemo je ni primiti!
Svi sami izabiremo, hoćemo li živjeti po Božju i biti dionici njegove svetosti ili pak ne!
Isusov pristup svakom čovjeku je ljubav
Bez opraštanja nema mira među ljudima!
Ako želiš živjeti kao kršćanin upoznaj Krista i živi kao Krist!
Ništa tako snažno čovjeka ne mijenja kao iskustvo križa!
Kako do pravoga života?
A što ti kažeš: Tko sam ja?