Odnos s Bogom obuhvaća cjelinu našega života, ne samo riječi koje govorimo o njemu!
Zašto su zapravo ljudi toliko voljeli toga franjevca?
Tomislav Ivančić: Želiš li postići nešto veliko, počni s malim!
A da počnemo evangelizaciju od sebe?
Imaj strpljenja sa sobom, makar mali dio strpljenja koji Bog ima sa tobom!
Samo me Isus čini slobodnim!
Samo je jedan način da Bogu kažeš hvala; učini svoj život zahvalom njemu!
Tomislav Ivančić: Sloboda je čovjekova veličina, ali i čovjekova bijeda!
Dopusti Bogu da na tebe računa!
Ako si težak sebi, nisi težak Isusu!