Vaša tiha prisutnost u trenucima tuđe patnje nekada je više od savjeta!
Nauči cijeniti i najmanji izraz dobrote!
Bog je tu kada pobjeđujemo i kada gubimo!
Ne dajte da u vama ubiju ljudskost ljudi koji je nemaju!
Veliki ljudi ne kompliciraju stvari!
Nije isto biti duhovan i biti pobožan!
Papa Franjo: Nemoj nikada pomisliti da je borba koju ovdje dolje vodiš beskorisna!
Rast u bolnim događajima
Nauči se u životu putovati s Isusom!
Bog te ne stvara za minimum!