Ne treba mi zahvalnost samo u lijepim trenucima života, trebam zahvaljivati uvijek!
U svemu što se događa uvijek se sjeti da Bog sve vidi i stoji uz tebe!
Pretvaraj rane u snagu!
Svaki put kada kažeš da te je nečega strah vrijeme je da nešto prepustiš Bogu!
Ne gledaj na probleme, gledaj na Boga!
Kada se umoriš od ljudi, nemoj se umoriti od Boga!
U trenucima kada brineš samo reci: Povjeravam Bože ovu stvar u tvoje ruke!
Svatko je stavljen pred odluku: strah pred Bogom ili strah pred ljudima
Imaš li snage biti glas koji viče u pustinji?
Bog nas gleda i čeka iz najdubljeg dijela nas samih