Gdje je granica?
Nauči se u životu putovati s Isusom!
Bog te ne stvara za minimum!
Samo ljudi uronjeni u Boga mijenjaju ovaj svijet!
Postoje ljudi koji se u odnosima daruju i ljudi koji odnosima trguju!
Bog zna kolike su naše snage i vjeruje u njih!
Ne gradi svoj život bez Isusa!
Prepreke nisu da nas slome, već podsjete da se za sve vrijedno u životu treba boriti!
Ljudi se mijenjaju kada shvate da su prihvaćeni onakvi kakvi jesu!
Kada bismo na trenutak imali mogućnost vratiti se u nazaretsku kuću