Čudo u Međugorju: Dječak ozdravio od raka!
Dvije oporuke – priča o molitvi
Večernji susret
Pretvori srdžbu u nadu!
Kriza vjere povezana je s krizom molitve
Aktivni ili pasivni kršćanin