Bog koji nije iznevjerio
Fra Ivo Pavić: Nastojim služiti Bogu, ljubiti ga i sve mu predati u životu
Zvjezdan Linić: Danas mi je proboraviti u tvojoj kući
Svaka patnja u životu je tu sa svrhom, a Bog nas po njoj želi ovo naučiti!
Papa se u Firenci susreo s bolesnicima i ručao sa siromasima
Zločesta mama
Ne brini se za količinu nego za kakvoću prijatelja – Misli Lava Tolstoja
Damir Stojić: Cijena istine
Ima jedna tajna
Tomislav Ivančić: Duh Sveti tješi, ohrabruje, oživljuje, spašava i nosi nadu!