Ljudi koji su naučili živjeti sa srcem mogu nas naučiti jednu veliku tajnu!
VIDEO: Možemo li se provući u raj? – poučna komedija mladih iz Subotice
Isus želi sa svima nama biti dionikom našeg života!
Isuse, dopusti nam da nastavimo stvarati mozaik svoga života tvojom rukom i ljubavlju!
Teški trenuci su neobičan poklon života za vas!
U molitvi je najvažnije doći Bogu iskrena srca!
Ako se predaš Bogu tada ćeš se dati u vodstvo onoga koji je najmudriji!
Osama postaje naša najdjelotvornija terapija duha koja otvara prostor za povratak Bogu!
Kroz životne nevolje učimo što je istinski optimizam!
Domagoj Vida: Samo molitva, ništa drugo!