U svojim dubinama čovjek vapi za vlastitim duhovnim rastom!
Svakoga dana pokreni revoluciju ljubavi!
Priznati istinu zahtjeva želju da se ta istina slijedi!
Danas je vrijeme u kojem Bog dolazi u život čovjeka u nastojanju da ga spasi!
Samo obnovljenim duhom mogu se staviti dobri temelji za život!
Mir proizlazi iz dubokog iskustva Kristove prisutnosti u čovjekovom srcu!
Sjeti se da je svaki novi dan prilika koju ti Bog daje!
Rezultati kaštelanske vjeronaučne olimpijade za učenike od III. do V. razreda
Isus ozdravlja čovjeka da sebe prepozna kao vrijednog u Božjim očima!
Rezultati Kaštelanske vjeronaučne olimpijade 2019.