Biti s Bogom naš je konačni cilj, no biti s Bogom započinjemo ovdje!
Tko ne ljubi svoga bližnjega ne može, niti smije reći da ljubi Boga!
Ne bismo se trebali plašiti nevolja i ljudi jer Bog je uvijek s nama!
Kroz osuđivanje i odbacivanje od strane drugih čovjek otkriva svoje božansko sinovstvo!
Isus nas šalje da idemo u susret drugima i liječimo bolesti nakupljene u srcima ljudi bez ljubavi!
Padre Pio – svetac koji je cijeloga života bio uronjen u Božju blizinu i otajstvo!
Samo od Boga primamo sve što trebamo i za čim čeznemo!
Bolje je imati vezu sa svojim Bogom negoli sve ljudske veze!
Tomislav Ivančić: Zavoljeti sebe znači zavoljeti umjetnika koji te stvorio!
Sa svakim udahom imaš priliku osjetiti beskrajnu ljubav Božju jer to je njegov dar tebi!