U Kašel Novom održan treći seminar duhovne obnove pod geslom „Idite k Josipu“
Isus Krist je kralj svemira, ali još više kralj u našim srcima!
Krist Kralj – jedini kralj kojemu je istinski stalo do čovjeka!
Tabgha – treći seminar duhovne obnove za muževe i očeve u Kaštel Novom
Puno malih ljudi mijenja lice ovog svijeta, ali učitelji stvaraju one koji to čine!
U Isusa Krista položimo svu svoju nadu i pouzdanje!
Mi smo fizički i duhovno stvoreni da volimo, da budemo voljeni i da pripadamo!
Bog je u svojoj ljubavi svojoj djeci poslije smrti namijenio vječni život!
Opredijeliti se za vječnost znači opredijeliti se za ljubav!
Dopusti mu da te pronađe i povede sa sobom!