Farizejski i saducejski kvasac
10 stvari koje nas u životu svakog dana uči vjera: Svaki dan usmjeri pogled prema nebu!
Čemu su me naučile osobe koje nisu uvijek iskazivale dobro ponašanje?
Sveti Toma Akvinski – jednostavan, učen, ponizan redovnik i vrstan teolog
Ako nema ljubavi prema drugome nema ni rasta u vlastitom životu!
Sveta Angela Merici – svijetao primjer brige i ljubavi prema siromašnim djevojkama
Čovječe, pazi kako igraš!
Prolaznost života
Moj (auto)put nade
Bog nas sve poziva na novi život, život bez grijeha!