Korizma je dragocjeno vrijeme u kojem se osnažujemo i nanovo rađamo u ljude koji crpe snagu iz Božje ljubavi!
Tko jedini zna tvoj život i što si sve prošao? Samo Bog! Priđi mu i otvori svoje srce!
Danas Isus pristupa svakom od nas i jasno kaže: Prepusti svoju bol meni!
Ne dopustimo da svoj život potrošimo u ništa!
Obratimo se od svojih zlih putova i svoje srce stavimo Njemu na raspolaganje!
Opraštajući ljudima zapravo oslobađamo sebe nutarnjih rana i boli!
Snaga molitve je uvijek uspješna kad smo svjesni da Bog već vodi računa o našim potrebama i željama!
Ako u svom bližnjem gledamo Krista onda ništa u životu nije teško!
Pođimo u pustinju svoga srca i pripravimo se za svete dane milosti!
Povijest nastanka i značenje Kalvarije i križnog puta