Blažena Ozana Kotorska – anđeo grada Kotora
Mučenička radost
Crkva kao Korablja i Izvor
Rane su neizbježne u ljudskim odnosima. Nauči ih liječiti, a ne produbljivati!
Isus nas želi osloboditi od svakoga straha!
Post od interneta i društvenih mreža
Različitost i opasnost ritualnih praksa
Što koristi čovjeku, ako dobije sav svijet, a pritom izgubi dušu svoju?
Sveti Martin I. – papa i mučenik
Ovo je dan onog istinskog Kristovog milosrđa koji svakog od nas vraća iz nevjere u vjeru!