Vjernik ne može zašutjeti! U svako vrijeme pozvan je propovijedati Evanđelje!
Bog je naš pastir koji svega sebe daje kako bi nas štitio i zaštitio od svega što ranjava naše živote!
Dopustimo Bogu da nas dotakne!
Molitva posvete Rusije i Ukrajine Bezgrešnomu Srcu Marijinu!
Pred nama je uvijek novi dan u kojem otvaramo svoje srce Bogu koji posvećuje naš život!
Korizmeno vrijeme je vrijeme našeg suobličenja s Kristom!
Sveto vrijeme korizme uvodi nas da se susretnemo sami sa sobom!
Duhovna kriza suvremenog doba
Božja volja za naše živote
Dopustimo da nam ova korizma bude posebnija negoli ikada!