Puno malih ljudi mijenja lice ovog svijeta, ali učitelji stvaraju one koji to čine!
U Isusa Krista položimo svu svoju nadu i pouzdanje!
Mi smo fizički i duhovno stvoreni da volimo, da budemo voljeni i da pripadamo!
Bog je u svojoj ljubavi svojoj djeci poslije smrti namijenio vječni život!
Opredijeliti se za vječnost znači opredijeliti se za ljubav!
Dopusti mu da te pronađe i povede sa sobom!
Blizina Boga koji dolazi u naše životne stvarnosti donosi preokrete u životu!
Sjetimo  se svih onih koji su prešli prag nade i iščekuju zajedništvo sa milosrdnim Ocem!
Svetkovina Svih svetih želi nas osloboditi od svih robovanja za svetost!
Nebo je naš konačni cilj!