Samo od Boga primamo sve što trebamo i za čim čeznemo!
Bolje je imati vezu sa svojim Bogom negoli sve ljudske veze!
Tomislav Ivančić: Zavoljeti sebe znači zavoljeti umjetnika koji te stvorio!
Sa svakim udahom imaš priliku osjetiti beskrajnu ljubav Božju jer to je njegov dar tebi!
Jedino je Božja Riječ kadra prodrijeti kroz sve naše tame boli i oživjeti naš mrtvi život!
Bog ti svakoga dana poručuje: Tražim te jer te ljubim!
Gospa Žalosna – iskusila je patnju i zato nas razumije u našoj patnji!
Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?
Otvorena ‘Nazaretska kućica’ – utočište za roditelje željne potomstva
Bol i suze vode nas do duboke istine o našem životu!