Bog nas oslobađa i poziva da se bogatimo u njemu koji je najveće ljudsko bogatstvo!
Kamo i s kim putuješ?
Bog surađuje s nama, ali na način koji je za nas spasonosan!
Ravnaj se Božjim mišljenjem, ono je tvoj putokaz!
Vjera i strah ne idu zajedno!
Svi ste vi jedan u Kristu Isusu!
Naš život je trajni poziv Bogu da dođe k nama u naš život i da nas posveti!
Samo jedno moraš tražiti od Gospodina – da Ga voliš. Za sve ostalo, samo Mu zahvaljuj!
Pred kršćanima nema dvoumice kako živjeti. Samo nam je jedan put: Kristov!
Bog je onaj koji čovjeka podiže i unosi radost u njegov život!