Susret sa Isusom uvijek nosi potpunu životnu promjenu!
Krštenjem smo uronjeni u svetost života Božjega!
Kristovo krštenje za nas je preporođenje, novo rođenje iz vode u Duha!
Nikada ne podcjenjuj bitke koje ljudi vode u sebi!
Svaka teška situacija nas uči da više cijenimo život!
Gospa od Brze Pomoći – Majka i pomoćnica na našem životnom putu!
Tri kralja: Nije dovoljno čuti da je Isus rođen, trebamo se prema Njemu pokrenuti!
Je li ljepota novoga života u Kristu vidljiva u našem životu?
Vječni Sin Božji siđe s neba da bismo se mi mogli na nebo popeti!
Kad nam se čini da smo slabi i nemoćni, tad dolazi Božja jakost!