Badnjak – Bog dolazi da spasi svakoga od nas osobno!
Bez osobne promjene cijele osobe ne može se dogoditi Božji silazak u našu životnu stvarnost!
Dopustimo da se Riječ Božja utjelovi i u našem životu jer sam Bog hoće biti s nama!
Tek srcem okrenutim Bogu bit  ćemo sposobni slaviti Božić!
Bog nas ljubi! To bi trebalo odzvanjati cijelim našim životom!
Otvarajući svoje srce Bogu da ga ispunja ljubavlju dopuštamo mu da u nama čini velika djela!
Kad Bog postane prvi u našem životu, tada je sve lako prolaziti!
Bez suradnje s Bogom nema ništa!
VIDEO: Nema ništa veće, snažnije, veličanstvenije od Svete Mise! Što se tu doista događa?
Kad smo oslonjeni na Boga onda sav naš život poprima smisao!