Sveto vrijeme korizme uvodi nas da se susretnemo sami sa sobom!
Duhovna kriza suvremenog doba
Božja volja za naše živote
Dopustimo da nam ova korizma bude posebnija negoli ikada!
Kroz sve neugodne situacije Bog nas priprema za bolje stvari!
Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima! To je naša snaga! To je naš put!
Ako vjerujemo Kristu, onda za nas nema straha!
Odvojeni od Boga uvijek srljamo u naše vlastito uništenje!
Naše je biti na Božjoj strani!
Tek kad Boga upoznamo kao neizmjernu ljubav tad se ispred nas otvara jedno novo poglavlje života!