VIDEO: Nema ništa veće, snažnije, veličanstvenije od Svete Mise! Što se tu doista događa?
Kad smo oslonjeni na Boga onda sav naš život poprima smisao!
Bog na svakog od nas računa i svatko od nas ima svoje poslanje na ovom svijetu!
Pred Bogom ne vrijedi zemaljska veličina, nego poniznost srca!
Bog je onaj koji u nama i po nama može i hoće činiti velike stvari!
Nema ništa što Bog neće učiniti za nas!
Ne pitaj se što ljudi misle o tebi, već što Bog o tebi misli i prepusti mu da te oblikuje kao čovjeka!
Ne zaboravimo koliko nam je Bog pomogao u situacijama kad smo mislili da je gotovo i da nema dalje!
I onda kad smo na rubu ponora Bog stoji pored nas!
U svijetu u kojemu se naizgled veliča ljubav, sama bit ljubavi ostaje neshvaćena!