Tomislav Ivančić: Može se i onda kad svi misle da je nemoguće!
Vjeruj Bogu, jer kad postane teže, to je priprema za nešto veće!
Nanovo se roditi znači nanovo uspostaviti odnos s Ocem i dopustiti da nas obnovi svojim Duhom!
Svako jutro nasmiješi se danu kojega ti Bog daruje!
Isus je donio život, ne tek priču o životu; donio je ljubav, ne tek priču o ljubavi!
Život se očituje onima koji nastoje očuvati njegovu riječ!
Za čovjeka je izazov vjerovati da se Božja ljubav očituje u potpunom predanju onome koga ljubi!
Isusove riječi koje oslobađaju i daju hrabrost za život: Ni ja te ne osuđujem!
Tek kad ostanemo sami sa sobom i svojim najbližima dolaze nam ova pitanja koja traže odgovor!
Primiti Isusa u svoj život najzahtjevnija je čovjekova životna zadaća!