Meditacija za Euharistijsko klanjanje
Pusti Isusa u svoju ranjivost i ne brini se za svoju budućnost!
Bog je s tobom svaki put kad radiš za mir!
Navještenje – Vječni je započeo živjeti u vremenu!
Ostani s nama, Isuse!
Tomislav Ivančić: Dan kada je zastala ljudska povijest!
Tomislav Ivančić: Samo se u miru može čuti i dogoditi ono veliko što je donio Isus!
Tomislav Ivančić: Samo Bog može biti čovjekova budućnost!
Tomislav Ivančić: On je ušao u naše osude i naše prezire, jer nas voli
Drama neuzvraćene ljubavi