Put ostvarenja kršćanskog poslanja ostvaruje se u milosrđu!
Vršiti Božje zapovjedi kršćanski je identitet
U Boga nema polovičnosti, ili jesi ili nisi!
Isus nas poziva ljubiti bez obzira kako se drugi odnose prema nama!
Snaga naše molitve je u vjeri: Ako vjeruješ da ćeš zadobiti onda će ti to biti i darovano!
Odgađanje – problem današnjeg čovjeka
Svatko je od nas potrebit obraćenja!
Kad sve u životu krene naopako često se tada hvatamo molitve kao slamke spasa!
Svoj posljednji odgovor na pitanje “kako smo se odnosili prema bližnjima” dajemo sada i ovdje!
Nemojte da ova korizma prođe bez dobrih djela!