Kako biti dijete u svijetu odraslih?
Koriti bez ljubavi više je obračun s drugim nego opomena usmjerena na bratov rast
Ako u nama još uvijek ima nešto djetinje, onda smo zaista blizu kraljevstva nebeskoga!
Kad život postane rutina, prestaje iščekivanje, radost i ljepota!
Koliko dopuštam da Isus bude u meni i u mojim odnosima?
Tomislav Ivančić: Svi smo mi turisti na zemlji!
Boriš se za život, a kažu da ti je ispran mozak? Neka govore, bori se za njega i dalje!
Unesimo cijeloga sebe u evanđelje jer Krist je i za nas dao cijeloga sebe!
Ima jedan prijatelj koji ostaje uvijek vjeran – Isus!
Kasno ljudi dokuče da se s lažima ne može dobiti ništa već da sa svojim lažima mogu izgubiti sve