Život se očituje onima koji nastoje očuvati njegovu riječ!
Za čovjeka je izazov vjerovati da se Božja ljubav očituje u potpunom predanju onome koga ljubi!
Isusove riječi koje oslobađaju i daju hrabrost za život: Ni ja te ne osuđujem!
Tek kad ostanemo sami sa sobom i svojim najbližima dolaze nam ova pitanja koja traže odgovor!
Primiti Isusa u svoj život najzahtjevnija je čovjekova životna zadaća!
Riječ ohrabrenja danas nam je potrebnija nego ikad!
Sve stvoreno ima svoju svrhu i svoj razlog postojanja!
Isus je svojim životom dao jasan odgovor: Ključ je u služenju!
Samo susret s Božjom ljubavlju može učiniti da se čovjek nanovo rodi iz mulja vlastitih grijeha!
Samo pomireni s bližnjima možemo k Bogu!