Kad nam se čini da smo slabi i nemoćni, tad dolazi Božja jakost!
Bez osobne promjene cijele osobe ne može se dogoditi Božji silazak u našu životnu stvarnost!
Bog nas ljubi! To bi trebalo odzvanjati cijelim našim životom!
Otvarajući svoje srce Bogu da ga ispunja ljubavlju dopuštamo mu da u nama čini velika djela!
Kad Bog postane prvi u našem životu, tada je sve lako prolaziti!
Bez suradnje s Bogom nema ništa!
Kad smo oslonjeni na Boga onda sav naš život poprima smisao!
Bog na svakog od nas računa i svatko od nas ima svoje poslanje na ovom svijetu!
Nema ništa što Bog neće učiniti za nas!
Ne pitaj se što ljudi misle o tebi, već što Bog o tebi misli i prepusti mu da te oblikuje kao čovjeka!