Nema ništa što Bog neće učiniti za nas!
Ne pitaj se što ljudi misle o tebi, već što Bog o tebi misli i prepusti mu da te oblikuje kao čovjeka!
I onda kad smo na rubu ponora Bog stoji pored nas!
Bog nas traži jer svatko od nas je njemu dragocjen!
Samo Božja riječ je u stanju otvoriti sve blokade našega srca!
Živite dan bez ogovaranja, klevetanja, prepričavanja, žaljenja, kukanja i vidjet ćete promjenu!
Svijet advent predstavlja kroz kupnje, prodaje i zabave a to čovjeka ne može usrećiti!
Ono malo naše ljudskosti i dobrote predano Isusu, može utažiti nečiju žeđ za ljubavlju i smislom!
Samo Bog ima snagu podignuti čovjeka iz pepela i uspostaviti mir i ravnotežu u naš život!
Kroz blizinu Isusa Krista započinje naša promjena!