Blaženstva za naše vrijeme
Ako danas tražiš Krista, potraži ga u Crkvi koja se ne slaže sa svijetom!
U tvojoj ruci
Kada počinje Božić?
Meditacija o ljubavi
Započni opet
Kakav je Bog?
Konačno jedan reče „Blago siromasima!“
Ti si tako dobar
Mjera nebeskog trajanja