10 stvari koje nas u životu svakog dana uči vjera: Svaki dan usmjeri pogled prema nebu!
Neće se sreće nagledati onaj u čijem je srcu mržnja!
Nikada ne donosite negativnu odluku u loše vrijeme!
Poticajne misli Tomislava Ivančića
Da bi nam Nova godina donijela nove plodove poslušajmo 10 savjeta svetih ljudi!
Steve Jobs: Moje posljednje riječi
10 poticajnih savjeta svetih ljudi za dublji duhovni život
Pretvori svoju bol u biser!
Nisu svi koji lutaju izgubljeni: mudrost John Ronald R. Tolkiena
Bilo bi lakše za svijet da preživi bez sunca nego bez Euharistije: Sveci o euharistiji