Optimizam i zdravlje
Dobri smo ako se dopunjujemo s boljima