Opraštanje samom sebi i utjecaj društva
Zašto Crkva toliko toga zabranjuje i traži samo žrtvu i odricanje?
Može li misa biti »modernija«?
Je li razumno vjerovati u Božju providnost kad vidimo zlo i patnju oko sebe?
Što je dar govorenja u jezicima i vrijedi li on i danas?
Što znači da je Isus »sašao nad pakao«?
Zašto i kako se križamo?
Koja je razlika između religije i duhovnosti?
Kako naučiti djecu moliti?
Kako moliti?