Bolje je imati vezu sa svojim Bogom negoli sve ljudske veze!
Isusovo poslanje na svijet nije bilo da bi laskao svijetu već da bi ga doveo istini!
Ako kršćani nisu oni koji prednjače kreposnim životom onda su se pogubili!
Bog doista hoće da svi ljudi budu spašeni i opredijele se za njegovu vječnu ljubav!
Nedjelja je trajno i vjerno ulaganje u svoju dušu!
Na Mariji se očima vjere vidi što je Bog kadar učiniti s čovjekom koji se otvori Njegovu Duhu!
Nema ničega drugog što čovjeka danas može ostvariti osim Boga koji nas poznaje u dušu!
Bog neka bude naša snaga i naše bogatstvo koje nikada ne prestaje!
U Nebo ulaze samo oni koji se po molitvi mijenjaju!
Dođimo Kristu i dopustimo da njegova riječ postane melem ranama koje nosimo u svojoj svakodnevnici!