Pozvani smo uroniti u otajstvo Božje ljubavi!
U Bogu imamo svoj mir, u Bogu imamo sve svoje!
Svetkovina Presvetog Trojstva vodi nas na izvore ljubavi, radosti i mira!
Svim nam je potrebna nova snaga za život: snaga Duha Svetoga!
Naša snaga je u jedinstvu! Okupimo se oko svoga Gospodina!
Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem!
Vjernik ne može zašutjeti! U svako vrijeme pozvan je propovijedati Evanđelje!
Bog je naš pastir koji svega sebe daje kako bi nas štitio i zaštitio od svega što ranjava naše živote!
Dopustimo Bogu da nas dotakne!
Pred nama je uvijek novi dan u kojem otvaramo svoje srce Bogu koji posvećuje naš život!