Bog nikada nije daleko od čovjeka!
Oslonimo se na Krista kao onoga koji je izvor života!
Isus želi da cijelo naše biće bude uronjeno u Božansku slobodu i ljubav!
Ivan Krstitelj – poziv na obraćenje za uvijek i za sva vremena!
Isusovo pitanje “A što vi kažete, tko sam ja” traži od svakog od nas konkretan i jasan odgovor!
Tijelovo: Ako se dopustimo zahvatiti Euharistijom tada mijenjamo svijet!
Samo s Trojedinim Bogom je moguće postići ono savršenstvo!
Duh Sveti je ono što je potrebno današnjem naraštaju!
Potrebna nam je nova snaga u kojem se iziskuje napor čišćenja od svega što se uvuklo pod plašt kršćanstva!
Kroz otvorenost Duhu Svetome u nama se ostvaruje mir za kojim čeznemo!