Osama postaje naša najdjelotvornija terapija duha koja otvara prostor za povratak Bogu!
I danas nas Isus šalje da donosimo Radosnu vijest onima koji su je potrebni!
Isus i danas dolazi među nas i želi da ga upoznamo!
Vjera je ona koja omogućuje novi iskorak!
Svetkovina Petra i Pavla postaje naša životna prekretnica jer kroz njihove živote možemo vidjeti svoje!
Ivan Krstitelj – poziv na obraćenje za uvijek i za sva vremena!
Kraljevstvo Božje nije negdje daleko u visinama, ono je tu!
Sveti Antun je onaj koji pokazuje kako je lijepo slijediti Isusa Krista!
Ljubav Božja je kao krvotok ljudskog življenja!
Presveto Srce Isusovo – središte života i ljubavi