Isusov pristup svakom čovjeku je ljubav
Bez opraštanja nema mira među ljudima!
Ako želiš živjeti kao kršćanin upoznaj Krista i živi kao Krist!
Ništa tako snažno čovjeka ne mijenja kao iskustvo križa!
Kako do pravoga života?
A što ti kažeš: Tko sam ja?
Tko nas može bolje razumijeti nego onaj koji nas je poslao na ovu zemlju da ga životom proslavimo!
Ako naiđe kriza i počneš propadati, ne boj se, On će ti pružiti ruku i izvući te!
U blagdanu Preobraženja zrcali se koliko je odgovorno i sveto biti kršćanin!
Naša vjera je nešto toliko dragocjeno, da nema dragocjenije stvarnosti!