POKVARENOST MOĆNIH ISPAŠTAJU SIROMAŠNI
SVI SMO POZVANI SVJEDOČITI I NAVIJEŠTATI PORUKU DA JE BOG LJUBAV
BOG NAS PRIPRAVLJA ZA POSLANJE PRIJE NEGO NAM GA POVJERI
Blaženstva su program kršćanskoga života
Duh Sveti – duša Crkve
Bog nam stalno oprašta poradi Isusovih rana
Savršeno spoznati jedinog istinskog Boga
Pripremati se za dar Duha
Vjerničko srce treba biti učvršćeno u Duhu Svetomu
SKRIVENI SVECI U CRKVI JESU ONI KOJI NAS UČE ŠTO JE BOŽANSKI DAR JAKOSTI