Svetost je ustati svaki put kada padneš i krenuti dalje!
Tvoja duša govori što je vrijedno borbe, poslušaj češće njen glas!
Bog čeka da pokažemo koliko nam je stalo!
Vaša tiha prisutnost u trenucima tuđe patnje nekada je više od savjeta!
Nauči cijeniti i najmanji izraz dobrote!
Bog je tu kada pobjeđujemo i kada gubimo!
Ne dajte da u vama ubiju ljudskost ljudi koji je nemaju!
Veliki ljudi ne kompliciraju stvari!
Nije isto biti duhovan i biti pobožan!
Papa Franjo: Nemoj nikada pomisliti da je borba koju ovdje dolje vodiš beskorisna!