Rast u bolnim događajima
Nauči se u životu putovati s Isusom!
Bog te ne stvara za minimum!
Samo ljudi uronjeni u Boga mijenjaju ovaj svijet!
Bog zna kolike su naše snage i vjeruje u njih!
Ne gradi svoj život bez Isusa!
Prepreke nisu da nas slome, već podsjete da se za sve vrijedno u životu treba boriti!
Ljudi se mijenjaju kada shvate da su prihvaćeni onakvi kakvi jesu!
Odnos s Bogom obuhvaća cjelinu našega života, ne samo riječi koje govorimo o njemu!
Zašto su zapravo ljudi toliko voljeli toga franjevca?