Pasivnost u vjeri
Sve se u životu događa s razlogom – da bismo mogli biti zahvalni za život, rast i razvoj
Kršćani – u svijetu, ali ne od svijeta
Propast će sve tvoje ljubavi ako ih ne usidriš u ljubavi gospodara svemira
Izumire li istinska ljubav?
Znate li kako gubimo mir?
Srce je budilica
Susret sa živim Bogom
Koji ga traže – ti ga i nalaze!
Isusu ću darovati svoju prazninu kako bi je on ispunio