Padre Pio – svetac koji je cijeloga života bio uronjen u Božju blizinu i otajstvo!
Sveta Faustina Kowalska
Sv. Padre Pio: Njemu se predajte, njemu prepustite brigu!
10 stvari koje možemo naučiti od Katarine Sijenske
Bog svoje poslanje spasenja stavlja u ruke jednog malog i poniznog čovjeka: sv. Josipa!
Sveti Patrik – Britanac koji se svojim radom sljubio s Irskom i postao njen omiljen svetac
Sveta Agata – zaštitnica žena oboljelih od raka dojke
Sveta Katarina Aleksandrijska
Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja
Sv. Klara: Zaživjeti Franjinu avanturu u pokori, Evanđelju i siromaštvu!