10 stvari koje možemo naučiti od Katarine Sijenske
Bog svoje poslanje spasenja stavlja u ruke jednog malog i poniznog čovjeka: sv. Josipa!
Sveti Patrik – Britanac koji se svojim radom sljubio s Irskom i postao njen omiljen svetac
Sveta Agata – zaštitnica žena oboljelih od raka dojke
Sveta Katarina Aleksandrijska
Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja
Sv. Klara: Zaživjeti Franjinu avanturu u pokori, Evanđelju i siromaštvu!
Sveti Lovro: Evo blaga Crkve!
Edith Stein – suzaštitnica Europe
Što je Padre Pio odgovorio časnoj sestri koja mu je iz ruke zgrabila krunicu i pobjegla?