Pokorničkim životom protiv bahatosti, borbe za časti i pozicije
Čuda i popularnost svetog Ante
Sveti Kvirin Sisački
Sveti Filip i Jakov – duhovni velikani prve Crkve
Blažena Ozana Kotorska – anđeo grada Kotora
Sveti Martin I. – papa i mučenik
Neki od hrabrih svjedoka vjere i mučenika našeg doba
Sveti Josip – jedan od najpopularnijih svetaca
Sveti Josip – čovjek koji se uvijek i u svemu oslanjao na Božju milost i Božju snagu!
Sveti Ćiril Jeruzalemski – nadbiskup koji je tri puta otjeran s nadbiskupske službe