Materijali za učenje Male olimpijade 2017. (3,4,5 razred osnovne škole)
Program 21. kaštelanske Vjeronaučne olimpijade
Kaštelanske vjeronaučne olimpijade 1997. – 2016.
20. godina organiziranja župno-školskih vjeronaučnih olimpijada
Vjeronaučna olimpijada 2016: Materijali i upute za natjecanje
Križni put grada Kaštela – 2015.
543 vjeroučenika u 19. vjeronaučnoj olimpijadi
Vjeronaučna olimpijada 2015. – pobjedničke ekipe
Vremenik vjeronaučne olimpijade 2015.
Materijali za vjeronaučnu olimpijadu 2015.