Isusova kušnja u pustinji
Svaki čovjek u sebi skriva sliku Isusovu!
Bog nam svakog dana u život šalje novi izazov i tamo gdje smo bili slabi daje snagu za nov početak!
Nedjelja Božje riječi: Bog govori nama na ljudski način!
Krštenjem smo uronjeni u svetost života Božjega!
Gospa od Brze Pomoći – Majka i pomoćnica na našem životnom putu!
Je li ljepota novoga života u Kristu vidljiva u našem životu?
U ovom djetetu iz Betlehema pobijedili su život i ljubav!
Betlehemsko dijete nas je podiglo iz provalije života na zemlji!
Dopustimo da se Riječ Božja utjelovi i u našem životu jer sam Bog hoće biti s nama!