Isus je donio poruku spasenja za sve ljude!
Tko je za nas Isus?
Euharistija je sakrament vjere i jedino vjerom možemo vidjeli ono što ne možemo osjetilima!
Zvjezdan Linić: U ovom daru Isus je darovao čitavoga sebe!
Ludbreško čudo – čudo Presvete Krvi Kristove
Trojstveni život Božji je najveća tajna koju nam je Isus objavio!
Duh Sveti nam daje snagu da obnovimo svoj život!
Svetkovina Duhova – rođendan Crkve
Po Duhu Svetom dobivamo sudioništvo u Božanskom životu
Uzašašće ne znači Isusovu odsutnost nego nam govori da je On živ među nama na nov način!