Bog je u svojoj ljubavi svojoj djeci poslije smrti namijenio vječni život!
Nebo je naš konačni cilj!
Božja mjerila su drugačija nego naša, On se ne da zaslijepiti maskama koje stavljamo na sebe!
Tko ne ljubi svoga bližnjega ne može, niti smije reći da ljubi Boga!
Samo od Boga primamo sve što trebamo i za čim čeznemo!
Tomislav Ivančić: Zavoljeti sebe znači zavoljeti umjetnika koji te stvorio!
Bog ti svakoga dana poručuje: Tražim te jer te ljubim!
Gospa Žalosna – iskusila je patnju i zato nas razumije u našoj patnji!
Sve prolazno, makar trajalo tisuću godina, nije usporedivo sa ljubavlju Božjom kojoj nema kraja!
Marija je izvor novog dostojanstva žene!