Sve prolazno, makar trajalo tisuću godina, nije usporedivo sa ljubavlju Božjom kojoj nema kraja!
Marija je izvor novog dostojanstva žene!
Vjernik je sve vrijeme spreman za konačni susret s Bogom!
Samo ljubavlju koja je vrjednija od svega blaga na zemlji stječemo kartu za nebo!
Isus je donio poruku spasenja za sve ljude!
Tko je za nas Isus?
Euharistija je sakrament vjere i jedino vjerom možemo vidjeli ono što ne možemo osjetilima!
Zvjezdan Linić: U ovom daru Isus je darovao čitavoga sebe!
Trojstveni život Božji je najveća tajna koju nam je Isus objavio!
Duh Sveti nam daje snagu da obnovimo svoj život!