Kako spoznati životnu dubinu misterija Presvetog Trojstva?
Marija Pomoćnica kršćana: Nemoj se predavati kada imaš majku koja te voli!
Prazna je priča da Boga volimo, ako Njegove zapovijedi ne izvršavamo!
Nemojmo se oglušiti na glas Dobroga Pastira koji nas čuva, brani i vodi!
Bez Euharistije se ne može u pravom smjeru hodati u životu!
Uskrsli je s nama! Bog nam nije dao duha straha, nego nade!
Toma nas uči da nije lako vjerovati, ali bez Duha Svetoga nećemo donositi duhovne plodove!
Isusovo uskrsnuće – znak da imamo Boga koji sve pobjeđuje!
Isusova kušnja u pustinji
Svaki čovjek u sebi skriva sliku Isusovu!