Devetnica Milosrđa

Devetnica Milosrđa
1. / 9
Spomendan sv. Ivana Pavla II.
uz poruku
Ne bojte se! Štoviše, širom otvorite vrata Kristu

i na temu:
Božje milosrđe u daru poziva na svetost
Priprema: Jelena Vuković, Hrvatska dehonijanska mladež, Trnovčica, Zagreb
Prema: Dnevnik sv. Faustine, Svećenici Srca Isusova – dehonijanci, Zagreb 2016.

I. RAZMATRANJE…
Ulazna pjesma:  Klanjam Ti se smjerno (ukoliko je bdjenje pred Presvetim) ili neka druga prigodna pjesma

Predvoditelj 1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Sv. Faustina Kowalska, apostol Božjega milosrđa, u svom Dnevniku piše: „Kada sam molila za Poljsku, čula sam ove riječi: Poljsku sam posebno zavolio. Ako bude poslušna mojoj volji, uzdignut ću je u snazi i svetosti. Iz nje će izići iskra koja će pripremiti svijet za moj konačni dolazak.“ (Dn 1732)
Danas, na spomendan sv. Ivana Pavla II. započinjemo veliku Devetnicu Milosrđa koja će  se održavati svakog 22. u mjesecu, od listopada o. g. do lipnja 2016. i to pred Licem Milosrđa vidljivim u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Pod zaštitom Velikoga Pape želimo se danas zagledati u Božje milosrđe u daru poziva na svetost i moliti za dobru duhovnu pripravu za Godinu milosrđa koja je pred nama kao i za Svjetski dan mladih u Krakovu koji će biti u znaku Božjega milosrđa i pod geslom „Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe“. Naša srca upravljena su Gospodinu i zagledana u njega koji je samo milosrđe. Želimo moliti za duhovnu i moralnu obnova hrvatske mladeži, mir u svijetu, blagoslovljene plodove Svjetskog dana mladih u Krakovu 2016. te za proglašenje svetim bl. Alojzija Stepinca. Saberimo se i uronimo u razmatranje ulomaka iz Evanđelja kao i dijelova iz Dnevnika sv. Faustine Kowalske, posrednice poruke o neizmjernom Božjem milosrđu i poziva na pouzdanje u Boga i milosrđe spram bližnjih.

Pjesma:
Predvoditelj 2: „Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednima i nepravednima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski.“ (Mt 5, 45-48)

Predvoditelj 1: Gospodine Isuse, Božanski Učitelju i uzore svekolike savršenosti, svoje si učenike poučio o svetosti i riječima: „Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski.“ (Mt 5, 48) pozvao ih da tu svetost žive. Poslao si na nas Duha Svetoga koji nas treba potaknuti na nesebičnu ljubav prema Bogu: svom dušom, svim umom, svim srcem svojim, kao i na ljubav prema bližnjima.

Pjesma:

Predvoditelj 3: „Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.« (Iv 14, 21)

Predvoditelj 4: „Shvatila sam da se svekolika težnja savršenosti i potpuna svetost temelji na izvršavanju Božje volje. Savršeno izvršavanje Božje volje zrelost je u svetosti i tu sumnji nema mjesta.“ (Dn 666) „Danas mi je na razmatranju Bog dao nutarnje svjetlo i razumijevanje svetosti i na čemu se ona temelji. Iako sam o tomu mnogo puta slušala na predavanjima, ipak to duša drugačije razumije kada prima spoznaju od Božjega svjetla koje je prosvjetljuje. Ni milosti, ni objave, ni ushiti, ni ikakvi primljeni darovi ne čine je savršenom, nego nutarnje sjedinjenje moje duše s Bogom. Ti su darovi samo ukras duši, ali ne čine sadržaj niti savršenost. Moja svetost i savršenost temelje se na sjedinjenju moje volje s voljom Božjom.“ (Dn 1107)

Predvoditelj 3: „Danas mi je Gospodin u dužem razgovoru rekao: Kako žarko želim spasenje duša. Moja najmilija tajnice, napiši da želim preliti svoj Božanski život u ljudske duše i posvetiti ih. Dovoljno je da žele primiti moju milost. I najveći bi grješnici postizali veliku svetost samo kad bi se uzdali u moje milosrđe. Moje su nutrine preplavljene mojim milosrđem i ono je razliveno na sve što sam stvorio. Užitak mi je djelovati u ljudskoj duši, ispunjati je svojim milosrđem (133), davati joj opravdanje. Moje kraljevstvo na zemlji jest – moj život u ljudskoj duši.“ (Dn 1784)

Predvoditelj 4:  „Želim biti sveta i uzdam se da Božje milosrđe i ovakvu bijedu kao što sam ja može učiniti svetom, budući da imam dobru volju. Usprkos svim porazima, želim se boriti kao sveta duša i želim djelovati kao sveta duša. Neću dopustiti da me išta razočara, kao što to ne dopušta sveta duša. Želim živjeti i umrijeti kao sveta duša, zagledana u Tebe, Isuse, raspetoga na križu, kao u uzor svoga djelovanja.“ (Dn 1333)

Pjesma:

Predvoditelj 3: Isus mi reče: Znaj ovo, kćeri moja, ako budeš težila k savršenosti, posvetit će se mnoge duše, a ako ne budeš težila svetosti, mnoge će duše zbog toga ostati nesavršene. Znaj da njihova savršenost ovisi o tvojoj savršenosti i veći dio odgovornosti za njih pada na tebe. Još mi je rekao: Ne boj se, dijete moje, samo budi vjerna mojoj milosti… (1165)

Predvoditelj 4: „Trudim se oko što veće savršenosti da bih mogla biti korisna Crkvi. Velika je moja povezanost s Crkvom. Bilo pad, bilo svetost svake pojedinačne duše, odražava se na cijeloj Crkvi. Promatrajući sebe i one koji su mi bliže, spoznala sam da imam velik utjecaj na druge duše – ne po nekim herojskim djelima jer ona su sama po sebi upečatljiva, nego po onim sitnima kao što su pokret ruke, pogled i mnoge druge stvari koje neću spominjati, a ipak djeluju i odražavaju se na druge duše, što sam i sama primijetila.“ (Dn 1475)

Pjesma:

(Predvoditelji 1, 2) Razgovor Milosrdnoga Boga s dušom koja teži savršenosti (Dn 1488)
Isus: Mili su mi napori tvoji, dušo, koja težiš savršenosti. Ali zašto te tako često vidim tužnu i snuždenu? Reci mi, dijete moje, što znači ta tuga i koji je tomu razlog?
Duša:  Gospodine, razlog mojoj tuzi je što usprkos svojim iskrenim odlukama stalno iznova padam, i to uvijek u iste pogrješke. Ujutro odlučim, a uvečer vidim kako sam se udaljila od tih odluka.

Isus: Vidiš, dijete moje, što si sama od sebe, a razlog tvojih padova je što previše računaš na samu sebe, a premalo se oslanjaš na mene. Ali, neka te to previše ne žalosti, jer imaš posla s Bogom milosrđa, tvoja ga bijeda neće iscrpiti, budući da nisam ograničio broj koliko puta praštati.
Duša: Da, sve to znam (91), ali sam izložena tolikim kušnjama i u meni se bude različite sumnje. K tome, sve me uznemiruje i čini bezvoljnom.
Isus: Moje dijete, znaj da je najveća prepreka svetosti bezvolja i bezrazložan nemir. On ti oduzima mogućnost vježbati se u krjeposti. Sve kušnje zajedno ne smiju ti ni na trenutak oduzeti nutarnji mir, a uznemirenost i bezvolja plod su tvoga sebeljublja. Ne smiješ gubiti volju, nego se uvijek truditi da umjesto sebeljublja zavlada moja ljubav. Pouzdanje, dijete moje. Ne gubi volju, nego dođi k meni po oproštenje, jer ja sam ti uvijek spreman oprostiti. Koliko god me puta budeš za to molila, toliko puta slaviš moje milosrđe.
Duša: Znam što Ti se više sviđa, ali imam velike poteškoće primijeniti to što znam.
Isus: Dijete moje, život na zemlji je borba, i to velika borba za moje kraljevstvo. No, ne boj se, jer nisi sama. Ja te uvijek podupirem (92), osloni se na moju ruku i bori se, ničega se ne boj. Uzmi posudu pouzdanja i zagrabi iz vrela života, ne samo za sebe već misli i na druge duše, osobito na one koji ne vjeruju mojoj dobroti.
Duša: O, Gospodine, osjećam kako se moje srce ispunja Tvojom ljubavlju i kako zrake Tvoga milosrđa i ljubavi prožimaju moju dušu. Evo idem, Gospodine na Tvoj poziv, evo idem u osvajanje duša, poduprta Tvojom milošću. Spremna sam ići za Tobom, Gospodine, ne samo na Tabor nego i na Kalvariju. Želim dovoditi duše na izvor Tvoga milosrđa, da se na svim dušama odrazi svjetlo Tvojih zraka milosrđa, da dom Oca našega bude ispunjen, a kada se neprijatelj podigne protiv mene, tada ću se kao štitom zakloniti Tvojim milosrđem.

Pjesma
II. Prošnje
Predvoditelj 1: Zahvalni za dar poziva na svetost i na savršenu ljubav prema Bogu i ljudima, po zagovoru sv. Ivana Pavla II. želimo Te moliti, Gospodine, za potrebne milosti kako bismo ostvarili svoj poziv. Nakon svakog zaziva odgovaramo: Gospodine, usliši nas!

Predvoditelji 2, 3, 4
Za žarku želju za svetošću kao cilj svoga života. Molimo te…
Za živu vjeru koja će nam dati spoznaju Boga i sebe i bogatstva našega zvanja. Molimo te…
Za nesalomljivo pouzdanje jer nam ono uvijek kaže da se treba nadati Božjoj pomoći, jer Bog nikomu svoju milost ne uskraćuje. Molimo te…
Za veliku ljubav prema Bogu koja se izražava u vjernom ispunjavanju njegove volje sadržane u zapovijedima i staleškim dužnostima. Molimo te…
Za milosrdnu ljubav prema bližnjima, svjedočenu svakoga dana djelom, riječju i molitvom. Molimo te…
Za sposobnost crpiti iz Božje riječi i sakramenata po kojima se Božanski život prelijeva u naš život. Molimo te…
Za duh molitve koji dopušta Gospodinu mijenjati naš život. Molimo te…
Za prihvaćanje i vjernost nadahnućima Duha Svetoga koji progovara u dubinama naših duša. Molimo te…
Za  duhovnu i moralnu obnovu hrvatske mladeži. Molimo te…
Za mir u svijetu. Molimo te…
Za blagoslovljene plodove Svjetskoga dana mladih u Krakovu. Molimo te…
Za proglašenje svetim „najsjajnijeg lika Crkve u Hrvata“, blaženog Alojzija Stepinca. Molimo te…

Predvoditelj 1: Gospodine Isuse, Ti si neizmjerno velik i nikome svoju milost ne uskraćuješ te daješ i više nego što molimo. Upravi našim željama da se sjedinimo s Tobom u ljubavi. To Te molimo zajedno s Marijom Majkom Milosrđa, sa sv. Ivanom Pavlom II. i sv. Faustinom. Po njima si nam pokazao put do sjedinjenja s Tobom koji vodi kroz pouzdanje, vjerno vršenje Tvoje volje i djelatnu ljubav prema bližnjima.

Pjesma: O Krvi i vodo (3x)
III. Krunica Božjega milosrđa; Imprimatur: Hrvatska biskupska konferencija, 29. siječnja 2014.; br. 79/2014.
Na prva tri zrnca: Oče naš… Zdravo Marijo… Vjerovanje… Slijedi pet desetica.
Velika zrnca
Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
Mala zrnca (deset puta)
Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
Završetak Krunice
Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu! (3x)

Može se dodati (nije sastavni dio Krunice kako ju je Isus izdiktirao):
O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe!
Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!
Isuse, uzdam se u tebe! (3x)
Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine!

Zdravo Kraljice, Majko Milosrđa…

IV. ZAVRŠNI DIO
(Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu, Molitva za SDM u Krakovu, blagoslov Presvetim)
ČIN POSVETE SVIJETA BOŽJEMU MILOSRĐU
Predvoditelj 1: Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom, Tješitelju, danas ti povjeravamo sudbine svijeta i svakoga čovjeka. Sagni se nad nas grešnike, ozdravi našu slabost, porazi svako zlo, učini da svi stanovnici zemlje dožive tvoje milosrđe da bi u tebi, Bogu Jedinom i Trojstvenom, uvijek nalazili izvor nade. Vječni Oče, po pregorkoj muci i uskrsnuću svoga Sina, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Amen. (sv. Ivan Pavao II.)

MOLITVA ZA SDM U KRAKOVU (svi sudionici zajedno)
„Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom Tješitelju, danas ti povjeravamo sudbine svijeta i svakoga čovjeka.“
Osobito ti povjeravamo mlade svih naroda i jezika. Vodi ih i štiti na zamršenim putovima današnjega svijeta i udijeli im milost da njihovo iskustvo susreta sa Svjetskoga dana mladih u Krakovu urodi obilnim plodovima. Oče nebeski, učini nas svjedocima svoga milosrđa. Nauči nas nositi vjeru onima koji sumnjaju, nadu nevoljnima, ljubav ravnodušnima, praštanje posrnulima i radost tužnima. Učini da se iskra milosrdne ljubavi, koju si zapalio u nama, pretvori u vatru koja mijenja srce i obnavlja lice zemlje.
Marijo Majko milosrđa, moli za nas.
Sveti Ivane Pavle II., moli za nas.

Pjesma: Divnoj dakle

S.  Kruh s neba dao si njima.
N.  Koji svaku slast u sebi ima.
Pomolimo  se.
Bože,  koji  si  nam  u  divnom  Sakramentu  ostavio uspomenu  Muke  svoje,  podaj  nam,  molimo,  tako častiti  sveta otajstva  Tijela  i  Krvi  tvoje,  da  vazda  osjećamo  u  sebi  plod otkupljenja  tvojega.  Koji  živiš  i  kraljuješ  u  vijeke  vjekova. Amen.

Blagoslov s Presvetim Oltarskim Sakramentom

Završna pjesma: Krist na žalu

Izvor: http://mladi.hbk.hr/

Facebook Komentari

comments

admin

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<

− 1 = 2