Devetnica Presvetom Trojstvu

Molitva Presvetom Trojstvu

Klanjam ti se i slavim te svim srcem, Presveto Trojstvo, nedjeljivo Božanstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, jedini pravi Bože u tri različite i jednake osobe u slavi i uzvišenosti.

U vama, po vama i za vas postoje sva stvorenja, o Biti istobitna, Istino neizreciva, Živote pravi, Temelju prvi, naš zadnji Cilju. Stvorili ste me na vašu sliku i priliku, učinite, molim vas, da vašoj svetoj volji budu usklađene moje misli, riječi, želje, osjećaji, sva ljubav moga srca i sva moja djela da bi nakon što sam vas ovdje motrio po vjeri kao u zrcalu i otajstvu dospio konačno u Nebo, gledao vas licem u lice i kroza svu vječnost s vama sjedinjen kušao božansku ljubav. 3 Slava Ocu…

Ocu: Bože Oče, izvore svakog bića od kojega svako očinstvo na Nebu i na zemlji, Ti koji si prije stvaranja svijeta nas predodredio u svome ljubljenome Sinu Isusu Kristu za nebesku slavu, dajući
svoga Sina za naše otkupljenje i spasenje, posinio si nas u Njemu i po Njemu te smo postali Tvoja djeca, daj da ti se uvijek klanjamo u duhu i istini, vjerno opslužujemo tvoje zapovjedi te zaslužimo s anđelima sudjelovati u vječnom životu i Rajskoj sreći. 3 Slava Ocu…

Sinu: Sine Božji, rođen od Oca prije svih vjekova, svjetlo od svjetla, pravi Bože od pravoga Boga, jednak i istobitan s Ocem, sjaju slave Očeve, Liku njegove biti, vječna Riječi po kojoj je sve
stvoreno, u kome prebiva punina milosti, kome je dana sva vlast na Nebu i na zemlji, koji ćeš u svojoj slavi doći na koncu vremena suditi žive i mrtve, Ti koji si se udostojao uzeti našu slabu
ljudsku narav i postao poslušan do smrti na Križu, prolio si za nas do zadnje kapi svoju Presvetu Krv, daj da budemo uvijek zahvalni za ta dobročinstva te da nasljedujemo tebe na putu ljubavi,
služenja i muke te budemo dostojni sudjelovati u salvi tvoga kraljevstva. 3 Slava Ocu…

Duhu Svetome: Duše Sveti Bože, koji izlaziš od Oca i Sina, bitna i nepromjenjiva Božja ljubavi, izvore svakog dobra, djelitelju svake milosti, snago i utjeho, posvetitelju i usavršitelju duša, Duše tješitelju, darovatelju 7 darova i ustrajnosti do kraja, Pomazanje duhovo, Ljubavi neugasiva po čijem djelu se dogodilo veliko otajstvo utjelovljenja Sina Božjega, širenje navještaja Radosne vijesti
po cijelom svijetu, sačuvala cjelovita baština vjere kroz stoljeća pobudi u nama hrabrost i jakost naviještanja Evanđelja sličnu kao kod apostola kako bi usprkos svega protivljenja i progonstava u
svijetu ostali vjerni katoličkoj vjeri i baštinili vječno spasenje. 3 Slava Ocu…

Završna molitva: O presveto jedino i nerazdijeljeno Trojstvo, čija su djela nerazdijeljena, koje si mene svemogućom svojom snagom “na sliku i priliku stvorilo”, da budem po tri moći
duše moje razumu, pameti i volji, Tvojega jedinoga božanstva i u božanstvu triju različitih osoba živa slika i prilika, i da tebe uživam u vijeke; o moj Stvoritelju, Spasitelju, Posvetitelju, sveta Trojice, jedini Bože, kako ću ja tebi dostojno zahvaliti na ovom daru i drugim svim dobročinstvima? Evo prinosim ti sebe samoga, djelo ruku tvojih, svoju dušu i tri njezine moći i obećavam da ću neću grijesima kaljati Tvoju sliku i priliku, nego da ću nastojati rasti u krepostima imajući uvijek pred očima raspetoga Isusa Krista i nasljedujući njega. Prikazujem ti svoju dušu i tijelo, svoje osjećaje, sve što mislim i radim; u svemu želim Tebe hvaliti pjevajući s anđelima: Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot; puna su nebesa i zemlja slave tvoje. Amen.

Litanije Presvetom Trojstvu

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste čuj nas!
Kriste usliši nas!

Oče nebeski, Bože, (smiluj nam se!)
Sine, Otkupitelju svijeta Bože,
Duše sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Bože jedini u naravi,
Bože u tri Osobe,
Bože, Oče, Sine i Duše Sveti,
Bože Sine, Ljubezni Otkupitelju,
Bože Duše Sveti, oživljavajući Tješitelju,
Neizmjerni, Sveti Bože,
Sveti jaki, sveti neumrli Bože,
Bože, kojega nebesa nad nebesima ne mogu obuhvatiti,
Bože, u kojemu, iz kojega i po kojemu je sve,
Bože, u kojemu živimo i jesmo,
Bože, koji jesi, koji bijaše i koji ćeš po sve vijeke biti,
Bože, koji otvaraš svoju ruku i obasipaš sve što živi svojim blagoslovom,

Milostiv budi, oprosti nam, Presveto Trojstvo!
Milostiv budi, usliši nas, Presveto Trojstvo!

Od svakog zla, (oslobodi nas Presveto Trojstvo!)
Od svakog grijeha,
Od oholosti i pretvaranja,
Od neumjerenosti i grešne sklonosti za zemaljska dobra,
Od nevjere i krivovjerja,
Od lijenosti u Tvojoj službi,
Od svake nečistoće u mislima, riječima i djelima,
Po svojoj neizmjernoj svemogućnosti,
Po bogatstvu svoje dobrote i ljubavi,
Po neizmjernoj veličini tvojega milosrđa i strpljenja,
Na dan sudnji,

Mi grešnici, (tebe molimo usliši nas!)
Da se Tebi, Presveto Trojstvo, jedinom klanjamo,
Da Tebi vjerno služimo života svoga,
Da nikad ne obeščastimo Tvoje sveto ime,
Da svetkujemo Tebi posvećene dane s dostojnom pobožnošću,
Da iskazujemo svojim roditeljima i poglavarima štovanje i ljubav,
Da ne naškodimo ni jednom čovjeku ni na duši ni na tijelu,
Da nikoga ne varamo niti tuđa dobra prisvajamo,
Da sačuvamo svoje srce od svake nedopuštene misli i želje,
Da ne okaljamo svojega tijela ni jednim grešnim djelom,
Da bližnjega ne osuđujemo i ničim ne naškodimo njegovu dobru,
Da Tebe, trojedini Bože, ljubimo nadasve, a bližnjega kao sama sebe,
Da nikad ne preziremo obilja Tvoje dobrote, ljubavi i strpljivosti,
Da se u muci i križu pouzdajemo u Tvoju svetu providnost,
Da se uvijek posvećujemo živoj, svetoj i Bogu ugodnoj žrtvi,
Presveto Trojstvo,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama, Gospodine!

Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas! Gospodine, smiluj se!

Oče naš.

Pomolimo se! Svemogući, vječni Bože, koji si nama svojim slugama udijelio milost da u svjetlu prave vjere veličanstvo vječnoga Trojstva spoznamo i u tom se veličanstvu Jedinstvu klanjamo, udijeli nam čvrstu vjeru, da i u najtežim nevoljama od staze kreposti ne odstupimo i da nas ništa od Tvoje ljubavi ne odijeli. Po Isusu Kristu, Sinu Tvojemu, Gospodinu našemu. Amen.

Izvor: Monfortanci.com 

Facebook Komentari

comments

admin

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<

60 − = 58