Fra Ivo Pavić: Osobno obraćenje

Obraćenje je temeljna poruka Novoga zavjeta. Na početku svoga javnoga djelovanja, prve Isusove riječi bile su: „Obratite se i vjerujte Evanđelju!“ (Mk 1,5).

Katekizam katoličke Crkve kaže: „Obraćenje je Božje djelo u čovjeku, ali i pokret raskajanog srca što ga milost privlači.“ Bog kuca na ljudsko srce i traži njegovu promjenu. Pozvani smo odgovoriti tomu Božjem zovu i to obraćenjem. Obratiti se znači spoznati postojanje Boga i njegove važnosti za vlastiti život.

Promjena je to mentaliteta, pameti. Obraćenje je Božja ljubav koja se izlijeva u naša srca po Duhu Svetom koji nam je dan (usp. Rim 5,5). Potpuno se obratiti znači prijeći iz ropstva u slobodu, promijeniti srce od kamena u srce od mesa, prijeći iz tame u svjetlo. Danas se sve više govori o četiri vrste obraćenja: vjerskom, moralnom, intelektualnom i emotivnom i sva četiri su međusobno povezana. Sveti Pavao kaže da „Krist živi u meni“ (Fil 1,21), „misli u meni“ (1 Kor 2,16), „radi u meni“ (Gal 2,20), „ljubi u meni“ (2 Kor 5,14), „moli u meni“ (Rim 8,26-27), da Krist umire i uskrisava u meni i za mene (Gal 2,19; 2 Kor 5,17).

Istinskoga obraćenja nema bez savršenoga pokajanja za grijehe i prijanjanja uz Isusa Krista. Pokajanje nas okreće od grijeha, sebičnosti, tame, idola, navika, sužanjstva i demona, od lažne pobožnosti. Okrećemo se od svega što nas veže i ugnjetava. U biti, pokajanje je okretanje od sila smrti. Papa Benedikt kaže: Obratiti se znači: ne praviti od sebe spomenik. Staviti Isusa Krista na prvo mjesto u životu. Odvratiti se od svijeta i svega što svijet nudi. S druge strane znači okretanje prema Bogu. Obratiti se znači ljubiti Isusa. Bez osobnog obraćenja ne stiže se do Isusa. Kad se čovjek obrati onda počinje duhovna borba.

Fra Ivo Pavić, Izvor: www.zupa-surkovac.com

Facebook Komentari

comments

admin

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<

4 + 4 =