Križni put – don Damir Bistrić

Uvodno razmišljanje

„Tješite, tješite moj narod, pripravite Gospodinu put kroz pustinju, evo, evo Boga vašega.“ (usp. Iz.40, 1-10)

Upućujemo se putem pravednika, putem našega Spasitelja Boga i čovjeka Isusa Nazarećanina kako bismo shvatili svu svoju povezanost s Bogom tješiteljem, Bogom pomiriteljem, Bogom koji ljubi svoj narod, Bogom koji je živio s nama, koji nam dariva spasenje.

Stoga osluškujmo glas Božji koji odliježe u našim srcima. Zajedno jedne misli i ponizne molitve počujmo Krista na ovom križnom putu novog dostojanstva za čovjeka vjere.

Smiluj se nama Gospodine!


Prva postaja

Isusa osuđuju na smrt

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo tebe!

„Gledao sam, ali ne bijaše nikoga, ni jednog od njih da savjet dade, da ih pitam i da odgovore.“ (Iz. 41,2)

U ovom trenutku mnogi bi zasigurno osjećali prezir i bijes. Odabirem ljudski sud kako bih pokazao koliko je manjkav, pristran i koliko samo poštujem ljudsku slobodu da sudi i osuđuje, pa i da osuđuje Boga. Ne zaboravi da ti koji, si po krštenju postao novi čovjek, nisi postavljen biti sudcem ni jednog stvorenog jer svaki koji se sudi, sudi mu se iz vlastitih djela. Ja Bog danas prihvaćam biti osuđen za zlodjelo koje u optužnici glasi činio je dobro, pomagao je svakom iz ljubavi, ali se usprotivio onima koji su mislili da su vjerni i pokazao im da su nevjernici. Prihvaćam osudu jer želim spasiti sve kako bi bili dionici nebeske slave i života vječnoga. Stoga ti koji vjeruješ nikad ne osuđuj niti se upuštaj osuđivati nevina jer ako sudiš sam si sebi već presudio.

Smiluj se nama Gospodine!


Druga postaja

Isus prima na s križ

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te!

„Sjeti se Izraele!“ (Iz. 44, 21)

Sluga Božji mora biti prezren i zato s tolikom radošću uzimam na sebe ove grede, grede sramote, znak okrutnosti mučenja za zločince kako bi postale znakom, saveza otkupljenja. Ponovno danas stavi sav svoj životni teret na ovaj stup poniženja jer evo ga nanovo nosim za tebe kako bi postao lijekom obraćenja i duhovnog ozdravljenja. Ponovno stavi, natovari ovdje sve što te udaljava od Boga, svu svoju nevjeru, psovku, prezir, pokvarenost, skrivene grijehe kojih se stidiš i neka zauvijek ostanu tu na ovom stupu dragovoljne žrtve za plemenitiji i bolji život, a mir neka preplavi srce tvoje da u ustrajnosti napreduješ i imaš blagoslovljeni život dostojan čovjeka vjere.

Smiluj se nama Gospodine!


Treća postaja

Isus pada prvi put pod križem

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo tebe!

„Vodu ću stvoriti u pustinji, rijeke u stepi da napojim svoj narod.“ (Iz. 43,20)

Sagibam se tebi zemljo. Ovo je moj poljubac tebi, moj oproštaj od tebe. Stvorena od Oca postala si znakom trajnog blagoslova i blagostanja. Neka ovaj poljubac bude za moj narod okorjela srca, da nikad ne zaboravi da je Bog hodio istom zemljom zajedno dijelio dobro i zlo sa svojim narodom. Da nikada ne zaborave da je Bog s njima živio i prošao sve što čovjek prolazi, kako nije ostao postrance i kako dobro razumije svaku, pa i najmanju čežnju i bol. Neka ovaj poljubac tebi za njih postane trajni spomen kako nikada ni u jednoj teškoći nisu napušteni već da znaju, da su u zajedništvu Oca, Sina i Duha Svetoga.

Smiluj se nama Gospodine!


Četvrta postaja

Isus susreće svoju svetu majku

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo tebe!

„Iziđimo zajedno!“(Iz. 50, 8)

Ovaj susret toliko dragocjen, iako bolan, kad me vidiš ovakvog, nosi u sebi sveti mir. Majko moja, znam svu tvoju bol i tugu koju nosiš u ovom susretu. Bol je to svake majke koja je zabrinuta za svoje dijete, za svoje čedo, pa i one posebno koje su suočene sa blizinom smrti svoje djece, no ne zaboravi ti o bezgrešna, ti o službenice Božja, baštinice ovoga trenutka otkupljenja. Ti zastupaš sve majke čovječanstva koje pate toliko sa svojom djecom i za svoju djecu. Od danas, ti si majka saveza koja postaje majkom svijeta. Ma koliko tužna i ucviljena postaješ majkom naroda kojeg tješiš, kojega majčinskom ljubavlju potičeš i hrabriš  i blagoslovom zagovaraš.

Smiluj se nama Gospodine!


Peta postaja

Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo tebe!

„Opaši se snagom mišice Jahvine!“(Iz. 51, 9)

Znakovita je ova pomoć prisiljenog Šimuna iz Cirene koji nosi križ samnom. Bez čovjeka, za čovjeka, Bog ne može učiniti ništa ako nema nekog Šimuna koji će biti spreman na pomoć, suradnju i solidarnost. Solidarnost je put koji oplemenjuje, ma koliko je ponekada potrebito da te netko pogurne pa i da te prisili. Svaki onaj koji pomaže u nevolji i potrebi izabran je za djelo među svetima. Solidarnost jest djelo ljubavi među ljudima, koji uvijek ima smisao ukoliko je oplemenjena božanskim, nebeskim.

Nosite jedni drugima terete i poteškoće, budite sinovi i kćeri koji pomažu i tješe, budite snaga, djelotvorna ljubav, koja svakom uvijek i u svakom trenutku čini dobro, a zazire od zla.
Smiluj se nama Gospodine!


Šesta postaja

Veronika pruža Isus rubac

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo tebe!

„ Ne bijaše na njemu ljepote ni sjaja da bi se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio.“ (Iz. 53, 2)
Svako lice dok nam je prisutno na njega se ne obaziremo čak ga ponekad jedva primjećujemo, ali kad ga više nemamo pored sebe, onda nam postaje toliko teško sjetiti ga se, jer blijedi, gotovo da nestaje. Ostavljam vam stoga u ovom naočigled propadljivom rupcu pobožne Veronike svoje lice, da neka druga lica ne postanu predmetom štovanja koji će moje lice zatamniti i izbaciti ga iz vašega sjećanja. Evo vam moga lica da se u njemu ogledate, lica čovjeka vičnog patnjama da pronalazite u njemu utjehu koje nosi blagoslov u teškoćama života. Lice spasenja, lice mira. Lice od kojega se mnogi skrivaju i preziru ga, jer na njemu nema ni ljepote ni sjaja, već samo izraz poštovanja i prihvaćanja za svakoga.

Smiluj se nama Gospodine!


Sedma postaja

Isus pada drugi put pod Križem

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo tebe!

„Gle uspjet će sluga moj, podignut će se, uzvisiti i proslaviti.“ (Iz. 52, 13)

Ponovno se sad prigibam tebi o zemljo, kako bi ti uputio šapat i molbu da budeš snaga opomene kad se moj narod toliko poistovjeti sa prizemnim kad zaboravi na svoj duh. Neka narod moj uvidi koliko je proslavljen Bog u ovom djelu otkupljenja, da kroz sve stvoreno djelo Oca mojega spozna što sve on pripravi onima koji ga ljube. Budi im poticaj i hrabrost da se valja izdignuti od prizemnoga kako bi se rodila svjetlost u poštovanju i svetosti.

Smiluj se nama Gospodine!


Osma postaja

Isus susreće Jeruzalemske žene

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo tebe!

„Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu će na sebe preuzeti.“ (Iz. 53, 11)

Suosjećanje ovih majki i žena Jeruzalema susret je s onima koji vjeruju. Suosjećati sa svima koji pate koji su u teškoćama života, poslanje je koje je neprocjenjiv dar. Ono nije kuknjava, jauk ili sažaljenje već duboko proživljeno suosjećanje. Onaj koji ne suosjeća zatvorio se u svoju samodostatnost i egoizam, a ne suosjećati suprotna je onima koji vjeruju. Suosjećanje posvećuje i donosi mir. Budite jedni drugima tješitelji, budite jedni drugim snaga i podrška, graditelji ljubavi.

Smiluj se nama Gospodine!


Deveta postaja

Isus pada treći put pod križem

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo tebe!

„Na njega pade kazna radi našega mira.“ (Iz. 53, 5)

Po tebi sam nekad pisao i sjećanja uvijek naviru koliko sam samo putova prešao i susreo se s onima kojima je bila potrebna moja blizina, no zaborav je onaj koji udaljava od svega što je bitno i važno. Sve što je učinjeno dobro kad padne u zaborav, vodi se hirovitim, bezglavim djelovanjem bez cilja. No ti si zemlja nove nade, zemlja spasenja, obećana zemlja poškropljena blagoslovom Boga za novi, sveti narod, rođen u vrelu krsnom vječnog života. Neka se nikad ne zaboravi žrtva Boga za spasenje svijeta.

Smiluj se nama Gospodine!


Deseta postaja

Isusa svlače

Klanjamo te se Kriste i blagoslivljamo tebe!

„Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom.“ (Iz. 53, 11a)

Svukoše haljine moje a s njima svukoše i dostojanstvo Boga. Ovo će biti svakodnevno kušnja za vas. Upri svoj pogled u sebe i znat ćeš koliko je s tebe koji si stvoren na sliku Boga svučeno to dostojanstvo. To je pokazatelj koliko je svatko, pa i kršćanin onaj koji lagano podlegne utjecajima u kojima je za svekoliko mnoštvo sve postalo na razini interesa. Zaodjeni se novim čovještvom u Božjem dostojanstvu, odjeni se milošću i poštovanjem, ogrni se svetošću i kreni činiti dobro. Koliko budeš cijenio drugoga i ti sam bit ćeš cijenjen, a ako se zaustaviš na tragu polovičnosti i interesa sam ćeš postati predmetom interesa, intriga, predmetom koristoljublja i oholosti. Zato obuci se svjetlom novoga čovjeka!

Smiluj se nama Gospodine!


Jedanaesta postaja

Isus pribijaju na križ

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo tebe!

„ Ko janje na klanje odvedoše ga; ko ovca nijema pred onima što stižu, nije otvorio usta svojih.“ (Iz. 53. 7)

Moje ruke koje su liječile, molile, čuda činile, moje božanske noge koje su svima dolazile u susret, zaustavljene su, pribijene. Čovječanstvo novog poretka, negirajući Boga i istjerujući ga pošto poto, želi zaustaviti Boga i Božje djelo. Odabirem ovu sputanost u boli tijela znajući kako sve što sam činio ima svoj doprinos za izgradnju čovjeka, kako bi svima bilo jasno da sam uvijek uz svakoga od vas u vašim potrebama pa i kad me zaustavljate. Neka ova sputanost, razapetost postane spomen da kršćanin nikad ne prestaje činiti dobro, već uvijek pronalazi načina pomoći onome koji pati.

Smiluj se nama Gospodine!


Dvanaesta postaja

Isus umire na križu

Klanjamo te se Kriste i blagoslivljamo tebe!

„ Iz zemlje živih ukloniše njega, za grijehe naroda njegova nasmrt ga izbiše.“ (Iz. 53, 8)

Dovršeno je djelo otkupljenja. Uzdignut, sada u potpunosti grlim čovječanstvo. Svakog stvorenog. Evo što vam nudim u žrtvi otkupljenja od grijeha, svu svoju blizinu, svoju privrženost, svoj zagrljaj, raširene ruke dobrodošlice, kada se god osjećate sami i ostavljeni, prezreni i napušteni. Kada te svi ostave, ja te primam, do kraja se predajem cijelim svojim bićem tebi, koji si ljubljen i stvoren za sveti život. To je otkupljenje, to je spas, ovim činom sve činim novo. To je savez u krvi Jaganjca, savez za bolji svijet koji je utemeljen u Bogu koji ljubi svakoga.

Smiluj se nama Gospodine!


Trinaesta postaja

Isusa skidaju s križa

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo tebe!

„ Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu, jer sam se ponudio na smrt i među zlikovce bio ubrojen, da grijehe mnogih  ponese na sebi i da se zauzme za zločince.“ (Iz. 53, 12)

Ovi trenutci tjeskobne tišine susreta sa smrti, za one koji me nisu upoznali ovo je kraj. Za vjernika ovo je sveti trenutak opraštanja. Ovdje je moja majka, moj učenik Ivan, moji rođaci, moji vjerni kršćani. Ovo tijelo koje sada izgleda beživotno, nosi i dalje život u sebi. Ta prisjetite se što sam vam ostavio kao blagoslov i utjehu u svim danima i poteškoćama života. Dostojanstvo čovjeka jest da bude oslobođen okovanosti i zatvorenosti, a to može postići samo primanjem mojega tijela. Uzmite kruha života i jedite svi to je moje tijelo, koje se za vas darovalo da u svim trenutcima života znate i postanete dionici saveza u zajedništvu svetosti.

Smiluj se nama Gospodine!


Četrnaesta postaja

Isusa polažu u grob

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo tebe!

„ Ukop mu odrediše među zločincima, a grob njegov bi s bogatima.“ (Iz. 53, 9)

Josip iz Arimateje darova mi mjesto za moje počivalište, za moj ukop, kako bi moje tijelo bilo dostojanstveno pohranjeno. U ovom trenu pronađi i ti koji si povjerovao u mene dostojanstven kutak u sebi gdje ćeš me pohraniti. Mjesto koje će davati tebi i onima koje susrećeš sigurnost za život u vječnosti. Ovaj dio ljudskosti u smrtnosti početak je i priprema za preobraženo, uskrslo tijelo vječnosti. Vi ste sinovi i kćeri života koji nikada ne prestaje, i koji se neće na grobu zaustaviti. Vi ste sjeme pšenice koje treba isklijati snagom novih duhovnih plodova kako bi postali novi kruh razlomljen za život svijeta.

Smiluj se nama Gospodine!


Zaključna molitva

Prateći tebe ljubljeni Spasitelju Kriste, na putu u slavnoj žrtvi križa za naše otkupljenje od grijeha i jarma smrti, poprimilo je novi uspon dajući nam mogućnost shvatiti kako je biti za drugoga naš trajni poziv. Gospodine, koji si se susreo danas sa svakim od nas na ovom putu daj da svakodnevno znamo cijeniti dar otkupiteljske žrtve koja je početni motiv svakom od nas koji prolazimo svoje vlastite tegobne i bremenite putove na kojima susrećemo izvrsnost vjere ali ponekad i vlastitu odvojenost od nje. Ovaj put ljubavi otkupiteljske žrtve samo je prekretnica da sve više kao oni koji smo povjerovali svesrdnije pristajemo i uranjamo u milost poslanja po vjeri. Vjera koju nam daješ i ulijevaš ostvaruje se na nama u Uskrsnuću koji je vrhunac otkupiteljske žrtve. Jedino što nam ostaje jest shvatiti i zahvaliti tebi znajući kako si ti savršena ljubav darovana za nas i zato je tvoja žrtva sveta, savršena, a sve naše samo su težnja biti suobličeni tebi. Kriste budi nam snaga i blagoslov za sve dane našega života da znamo i umijemo ugledati se u tebe i u svojem životu proslaviti milost dara Uskrsa. Amen!

don Damir Bistrić

Facebook Komentari

comments

admin

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<

− 1 = 9