Molitve Svetom Joakimu i Ani

Molitva za udane žene

Na godišnjicu vjenčanja

Danas, o godišnjici vjenčanja sa svojim mužem sjećam se, Bože moj, i Gospodine, onoga za me prevažnoga dana, kada si me po svetom sakramentu uveo u bračni stalež i zajamčio mi svoju pomoć, kako bih mogla vjerno vršiti dužnosti svoga staleža. Iz svega ti se srca zahvaljujem za sve milosti, što sam ih primila snagom toga sakramenta i za sva dobra, što si ih odonda podijelio meni i mojima. Ujedno moram na svoju žalost priznati da se nisam uvijek vjerno držala tada učinjenih odluka. Oprosti mi, milostivi Bože, sve moje slabosti i grijehe! Kajem se za njih iz svega srca i tvrdo odlučujem, da ću od sada vjerno ispunjavati sve dužnosti i kao majka i kao vjenčana drugarica.

Zato, predobrostivi Bože, obnovi u meni one milosti, što si mi ih tada podijelio u svetom sakramentu ženidbe i daj, da ojačana tim milostima uvijek vjerno vršim dužnosti svoga staleža i da podnesem svaki križ i trpljenje, da mi budu zaslužni za nebo. O, preblažena Majko Božja, sveti Josipe, sveta Ano i svi sveti ženidbeni drugovi, molite za me. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu

Ano, anđele moj čuvaru i svi sveti ženidbeni drugovi, molite za mene. Amen.

Molitva udane žene za sebe

Milosrdni, svemogući Bože, daj mi milost i potrebitu snagu, kako bih sa svojim mužem živjela uvijek u ljubavi i miru, da mognem vjerno vršiti sve svete dužnosti svoga staleža, te da se ne preplašim križeva i tegoba, već da sve strpljivo podnesem i u svemu tako živim, kako dolikuje vjenčanoj drugarici.

O, preblažena Djevice Marijo, sveti Josipe hranitelju Isusov, sveta majko Ano, anđele moj čuvaru i svi sveti ženidbeni drugovi, molite za mene. Amen.

Druga molitva udane žene za sebe

Sveta majko Ano, koja si od Boga odabrana, da postaneš majkom onoj, što nam je rodila božanski Spas, k tebi se plačući obraćam za tvoj moćni zagovor. Isprosi mi kod svoga i moga Boga milost, da budem danas i sve dane svoga života poštena, čestita, čista i trijezna, šutljiva, radina, milosrdna i bogobojazna žena. Da takvom i ostanem i da uvijek nastojim biti svojem mužu vjerna drugarica, djeci svojoj brižna mati i da sve dužnosti svoga staleža, pouzdavajući se u pomoć Božju, vjerno vršim i da ni u čemu ne budem kriva za veću, hotimičnu nemarnost.

Neka je daleko od mene svaka drzovitost, gizda, brbljavost, ljubomora, nesmotrenost, prkos, nevjera, lijenost i nemar u dužnosti! Uvijek ću pred očima imati, sveta moja zaštitnice, tvoj uzorni život, te se trsiti, kako bih svoj život sve više i više učinila sličnim tvojem životu. Kako si ti svome svetomu mužu Joakimu, tako ću i ja svomu mužu činiti samo dobro, a nikada zlo. I ja ću poput tebe sve što se kuće tiče uvijek čisto i uredno obavljati i za kućnu se čeljad danju i noću brinuti ozbiljno, da im ništa potrebito ne uzmanjka. Kao što si ti svoje dijete i ja ću svoje odgajati u strahu Božjem. Djeca će na meni vidjeti primjer za nasljedovanje i vidjeti, kako se duša moja boji Gospodina, kako ga hvali i slavi u svakoj prilici i svaki čas. Poput tebe bit ću siromasima majka, potištenima potpora. Poput tebe ufanje ću svoje i u dobru i u nevolji i u svim zgodama života postaviti u Boga i njemu ću se uteći. Izmoli mi, predraga moja majko Ano, Božju milost za sve ove odluke, jer samo uz pomoć Božju moći ću izvršiti, što sam po tvom svetom primjeru i na tvoju čast odlučila. Amen.

Molitva za muža

Sveti, milostivi Bože, uzmi mojega muža pod osobito svoje okrilje! Ojači ga svojom milošću, koja sve svladava, da bi uzmogao uvijek savjesno činiti dužnosti svoga staleža! Blagoslovi njegov rad, njegove brige i trud za primjerno uzdržavanje cijele obitelji! Očuvaj ga od svake nesreće na duši i na tijelu! Daj da u slozi i ljubavi pobožno zajedno živimo i da ustrajemo sve do smrti u uzajamnoj vjernosti, da bogoljubno preminemo i da se opet u vječnosti združeni veselimo u nebesima. Amen.

Molitva za milost u braku

O sveta majko Ano, ti si cijelo vrijeme svoga bračnoga života uz pomoć milosti Božje sveto provela i svakim načinom promicala slavu Božju ispunjavajući najsavjesnije dužnosti supruge, majke i domaćice; isprosi meni, svojoj štićenici, kod Isusa, da sačuvam one milosti, što sam ih primila po sakramentu ženidbe, da poput tebe sveto čuvam od Boga posebnim načinom odlikovani i blagoslovljeni stalež, da mogu sve svoje dužnosti vjerno ispunjavati na slavu Božju, na spas duše moje i mojih, dok se ne dovrši moja zemaljska zadaća. Ne daj, moćna zaštitnice, da ikad nešto pomislim, progovorim ili učinim, čim bi izgubila one milosti i zašla stranputicama. Daj da me tvoj sveti primjer neprestano hrabri, te vazda napredujem u ljubavi Božjoj i  postignem kršćansko savršenstvo primjereno mojem staležu. Amen.

Molitva žene u blagoslovljenom stanju (trudnice)

Vječni Bože, neizmjerno dobri Oče, koji uzdržavaš svako biće i koji si u svojoj mudrosti i dobroti blagoslovio moju ženidbenu vezu, zahvaljujem ti za tu tvoju milost i od srca Te molim, blagoslovi u meni moje dijete, što ti ga već sada izručujem i posvećujem. Sve teškoće, bolove i trpljenje, što će me snaći, prikazujem ti odano za njegovo vremenito i vječno dobro; ne daj da umre bez svetoga krštenja! Mene pak čuvaj od svih grješnih misli, riječi i djela, koja bi mogla nauditi meni ili djetetu! O, preblažena Djevice i Majko Božja, sveti Josipe, sveta majko Ano, anđeli čuvari i svi Božji sveci, molite za me u ovom blagoslovljenom stanju. Amen.

Oče naš

Jutarnja molitva sv. Ani

Sv. Ano, zaštitnice moja i majko, dopusti mi, da se i danas preporučim tvojem zagovoru i zaštiti.

Isprosi mi kod Isusa, Sina Božjeg, sve one milosti, koje su mi potrebne, da vjerno vršim sve svoje dužnosti i da poradim oko svoga vječnog spasenja, kao što si ti nekada vršila sve svoje dužnosti i radila oko svoga spasenja.

Tvojoj materinskoj ljubavi i brizi preporučujem i svoje rođake i ukućane; isprosi im milost da sa mnom provedu ovaj dan bez grijeha na slavu Božju.

Svi sveci Božji, osobito ti, zaštitnice moja, sveta majko Ano, molite za me kod Boga, da stupam vašim stopama, da živim kreposno i sveto i da konačno po vašem zagovoru budem primljena u nebo, da tamo s vama Boga dičim i slavim na sve vijeke vjekova. Amen.

PREKO DANA

Posvetna molitva

O slavna sv. Ano, pred svim majkama slavljena, kojoj je i sama Majka Božja bila najposlušnija kći: divim se veličini na koju te Bog uzdigao, i milosti kojom te napunio.

Sjedinjujem se s Marijom, preblaženom i nepovrijeđenom Djevicom, da te sve više častim, ljubim i tvojoj se zaštiti povjerim.

Kao neznatni znak svojeg pobožnog čašćenja posvećujem cijeli svoj život Isusu, Mariji i tebi.

Isprosi mi milost, da ga provedem sveto i uvijek neba dostojno. Amen.

Blaženoj Gospi i sv. Ani

Zdravo, milosti puna, Gospodin je s tobom, čija milost neka bude sa mnom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljena sveta Ana, i koja je bez ljage i grijeha rodila tebe, Djevice Marijo, a od tebe se rodio Isus Krist. Amen.

Večernja molitva

Predraga majko moja Ano, ne mogu leći na počinak, a da te još jednom djetinjski ne pozdravim i ne preporučim sebe, i sve svoje, tvojoj dobrostivoj brizi.

Budi i ostani meni i mojima i ovu noć moćnom obranom i zagovornicom i odvrati nas sve pogibelji za tijelo i dušu.

Puna pouzdanja vapijem za tvojom materinskom zaštitom za sve žive i umrle moje bližnje; očuvaj ih sve u ljubavi Isusa Krista i priteci u pomoć osobito onima, koji ove noći dospiju u koju pogibao.

Amen.

Za pomoć na samrti

O majko milostive Majke, obrati milostivo svoje materinsko lice i svoje blage oči k meni grešnici, i pokaži mi se u gorki, teški čas smrti moje milostivo s Marijom, svojom preslatkom kćeri, i s Isusom, njezinim ljubljenim Sinkom, o blaga, o sveta i časna majko Bogorodice. Amen.

Molitva svetoj Ani

O, sretna i blažena sveta Ano, mati Majke Isusove Marije, koja si molitvom, suzama i postom od Boga isprosila kćer Mariju, nju pojmljivo odgajala i pazila i napokon je u hramu prikazala! Molimo te ponizno da nas svojoj kćeri preporučiš, neka nam ona u svakoj potrebi bude u pomoći. Ako ti za nas od nje štogod zaprosiš, ufamo se da ćemo to i zadobiti, jer je ona na ovom svijetu tebi bila poslušna, i sada će na nebu uslišiti molitvu tvoju. Amen.

Molitva majke

Sveta majko Ana, tvoja nam je kći Marija u Isusu, svom božanskom sinu, donijela spas. Časteći te, slavim milosrđe Gospodinovo. Moli Isusa da mi prosvijetli pamet i da snage da u ovim teškim trenucima vjerno ispunim svoj časni poziv majke i jednom sa svojom djecom doživim vječno blaženstvo. Amen.

Molitva svetoj majci Ani

Srcem punim najiskrenijega poštovanja klečim pred tobom, časna sveta Ano! Ti si ono odlikovano, od Boga posebno ljubljeno biće, što je svojim izvanrednim krepostima i svetošću zaslužilo kod njega veliku milost, da život dadneš zakladnici svih milosti, blagoslovljenoj među ženama, majci utjelovljene Riječi, preblaženoj Djevici Mariji!

Promatrajući te velike prednosti, molim te, premila svetice, primi me milostivo među svoje istinske štovatelje, kakvom se i ja priznajem, i među kojima se želim brojiti sve dane svoga života.

Pruži mi svoju moćnu zaštitu i kod Boga mi isprosi milost da mognem nasljedovati one kreposti, koje su tebe na zemlji u tolikom obilju resile!

Izmoli mi spoznanje mojih grijeha i gorko pokajanje za njih, doista goruću ljubav prema Isusu i Mariji i zdušno te ustrajno vršenje mojih staleških dužnosti!

Izbavi me iz svih pogibli u životu i budi uza me na čas smrti moje, da postignem spasenje, da dođem u nebo, gdje ću s tobom, o presretna majko, hvaliti i slaviti Božju Riječ, koja je tijelom postala u krilu tvoje prečiste kćeri, Djevice Marije!
Amen!

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu (tri puta)

Molitva svetoj Ani

Velikom pobožnošću padam na koljena pred tobom, sv. Ano. Ti si ona koja si radi svojih velikih kreposti zaslužila da budeš odabranom za majku Marije, koja je milosti puna blagoslovljena među svim ženama, koja zavrijedi da postane Majkom utjelovljene Riječi. Udostoj se ove milosti radi primiti me u broj tvojih štovatelja, jer to želim da budem kroz čitavi život. Uzmi me pod svoje okrilje, te mi isprosi u Boga nasljedovanje svih kreposti, kojima si ti obdarena. Isprosi mi spoznaju i kajanje zbog mojih grijeha, žarku ljubav prema Kristu i Mariji i milost stalna ispunjavanja sviju mojih dužnosti. Izbavi me od svih pogibelji u životu, a u smrtnom mi času priskoči u pomoć da sretno prispijem u vječni život, gdje ću slaviti tebe, presretna majko, utjelovljenu Riječ u krilu Bl. Djevice Marije. Amen. Zdravo Marijo…

MOLITVE SVETOM JOAKIMU

Svetom Joakimu

O, veliki i slavni sv. Joakime, radost mi obuzima srce kad pomislim da si između sviju svetaca bio upravo ti odabran za suradnika božanstvenih tajni, obogativši cijeli svijet Majkom Božjom!

Tom si izvanrednom povlasticom postao zagovornik kod Majke i njezina Sina, pa nam radi toga možeš isprositi mnogo milosti, koje su nam vrlo potrebne.

Velikim ufanjem hrlim pod tvoje okrilje, da ti otkrijem sve duševne i tjelesne potrebe svoje, i svoje obitelji, preporučam se moleći tebi za osobitu milost, kojoj se nadam, koju očekujem po tvome zagovoru.

Molim te da mi isprosiš unutarnju sabranost i otrgnuće od svih prolaznih dobara, te da živo i ustrajno ljubim Isusa i Mariju.

Isprosi mi također pobožnost i poslušnost prema svetoj Crkvi i papi, i da ustrajem živjeti i umrijeti u vjeri, nadi i savršenoj ljubavi, zazivajući presveta imena Isusa i Marije. Amen.

3 Očenaša, Zdravo Marije i Slava Ocu

Svetom Joakimu

O sveti Joakime, koji si bio dostojan biti odabranim od Božje providnosti, da obogatiš svijet prečistom Kraljicom, u kojoj će biti blagoslovljeni svi naraštaji, koja će u svom djevičanskom krilu nositi Spasenje svih ljudi, mi se veselimo s tobom radi velike povlastice, moleći te da uzmeš nas i naše obitelji pod svoje okrilje.

Ne dopusti, o dragi sveče, da u našim dušama nađe prebivalište grijeh, da nas ne zavedu varava načela ovoga svijeta, već da se uvijek sjećamo vječnosti, za koju smo stvoreni.

Isprosi nam kod Boga čvrstu i nepokolebljivu vjeru protiv nevjernosti i zabluda, što ih siju razne sljedbe i neprijatelji Crkve.

Isprosi nam ljubav prema Svetom Ocu – papi.

Isprosi nam milost da možemo ustati protiv svih kleveta, kojima se kleveće sve što je sveto i časno u našoj svetoj vjeri.

Ti, koji nas zagovaraš po presvetoj tvojoj kćeri Mariji, pomozi sv. Crkvu, isprosi joj pobjedu, rasprši vlasti tmina, skrši njihovu oholost i učini, da sve duše zasjaju svjetlošću istine i vjere.

Isprosi nam iznad svega nježnu i sinovsku pobožnost prema tvojoj ljubaznoj kćeri, a našoj presvetoj Majci Mariji, da je štujući zavrijedimo biti od nje ubrojeni među njezine sinove, a poslije teškoća ovoga života biti uvedeni u vječni život, gdje ćemo navijeke slaviti Božje milosrđe. Amen.

3 Očenaša, Zdravo Marije, Slava Ocu

Izvor: www.vjeraidjela.com

Facebook Komentari

comments

admin

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<

+ 49 = 53