Nedjelja Božje riječi: Bog govori nama na ljudski način!

Bog objavljuje svoju ljubav da je možemo razumjeti, danas kad slavimo nedjelju riječi Božje.

Iz zahvalnosti za blago Božje riječi, naročito slaveći Riječ Božju koja je postala čovjekom Božja riječ oslobađa od otrova grijeha i dariva nam svoju ljubav.

Jednog dana je mladi monah je pristupio duhovniku toga samostana i iznio mu svoj veliki problem:

– Oče kad sam stupio u ovaj samostan kao mladi monah smatrao sam da ću ostati u ovom samostanu. Bio sam oduševljen sa svime što sam našao u samostanu. Ali sada nisam više oduševljen zajedničkom molitvom pa i Sveta misa me više ne oduševljava kao ranije. Ni u radu ne nalazim radosti. Najednom je sve oko mene tamno. Ne znam u kojem bi pravcu pošao. Vjerujem da samostan nije za mene.

Stari duhovnik ga je u tišini saslušao nakon što je mladi monah završio svoj govor. Obojica su sjedili jedan prema drugome šuteći. Posve mirno mu nakon nekog vremena progovori stari monah.

– Pogledaj koliko šuma opkoljuje ovaj samostan. Prije mnogo godina kad sam ja stupio u samostan ova šuma je bila gušća, pravi gustiš. Sjećam se da me je starješina poslao da nešto donesen u samostan, ne znam više što. Bilo je to popodne. Nitko nije mislio da bi to moglo potrajati. Na putu u samostan kroz gustiš je bilo tako tamno da sam se izgubio na stranputici kroz šumu. Bio sam blizu samostana, ali puta nisam našao. Ostalo mi je jedino da moleći sjedim i počekam jutro kad sam se lako vratio u samostan. Nemoj ništa prijatelju činiti nego sjesti i čekati da dođe svijetlo.

Ovo je možda samo jedna priča koja govori o tami koja može zahvatiti svakoga. To se zove iskustvo tame. Ima vremena kad se ne vidi ništa pred sobom. To iskustvo imao je i izraelski narod na putu u svetu zemlju. Pustinjak je preporučio: Ne čini ništa, moj prijatelju. Ne čini ništa. Čekaj dok ne dođe svijetlo. Da dođe jutro. Ne povjeruj noći. Ljudi idu u krevet sa sigurnošću da će doći jutro i sunce. „Narod koji živi u tami svjetlost vidi veliku. Nad onima koji koji stanuju u zemlji tame svjetlost velika zasja.“ Mora se izdržati tamu u povjerenju da zasjati svjetlo budućeg dana. Uvjeren sam da to ne će biti prazno čekanje. Uvjeren sam da će to biti slično čekanju novog jutra. Bog dariva svome narodu koji stanuje u sjeni smrtnoj svjetlo vječnoga života.

Evo nekoliko izreka u Sv. pisma koja govore o važnosti Riječi Božje:

 • Govori Gospodine, sluga tvoj sluša.
 • Riječi tvoje duh su i život, ti imaš riječi života vječnoga.
 • Otvori oči moje, Gospodine, da gledam divote tvoga zakona.
 • Tvoja je riječ nozi mojoj svjetiljka.
 • Duša se moja uzda u tvoju riječ.
 • Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim.
 • Slavi, Jeruzaleme, Gospodina, besjedu svoju šalje on na zemlju
 • Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih.
 • Blago onima koji Božju riječ zadrže u srcu svome.
 • Ja sam svjetlost svijeta tko ide za mnom imat će svjetlo života.
 • Moje ovce slušaju glas moj, ja ih poznajem i one idu za mnom.
 • Ako me tko ljubi , čuvat će moj riječ, pa će i Otac moj ljubiti njega i njemu ćemo doći.
 • Vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga.
 • Gospodine, tvoja je riječ istina. Posveti nas u istini.
 • Otvori, Gospodine, srce naše da prihvatimo riječi Sina tvoga.
 • Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio i položio u nas riječ pomirenja- Svijetlite kao svjetlila u svijetu držeći riječ života.
 • Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama.
 • Primite riječ Božju ne kao riječ ljudsku, nego kao riječ Božju.
 • Živa je riječ Božja i djelotvorna.
 • Po svom naumu on nas porodi riječju istine.
 • Sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše.
 • Riječ Gospodnja ostaje dovijeka, a ta riječ jest evanđelje.
 • Tko čuva Riječ Kristovu u njemu je zaista savršena ljubav Božja.

Naš narod je željan svjetla Riječi Božje. U starini su čitanja počinjala riječju štenjem, ponajviše poslanica sv. Pavla. Odatle je nastala riječ poštenje za one koji su se ravnali po onome što se u crkvi čitalo. Vjernici su pozvani da se drže pročitanoga po štenju i tako budu pošteni. U molitvama imajmo na umu istine koje nam je Gospodin radi našega spasenja objavio. To je poziv vjernicima da uzmu Bibliju ili danas na internetu i čitaju svaki dan po jednu stranicu, a da ne pada prašina a po Bibliji, tako da poput Marije i nama Riječ tijelom postane u našim srcima i donesu plod u duhu svima nama. Amen

don Luka Vuco

Facebook Komentari

comments

admin

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<

5 + 5 =