Oče ti nam daješ Duha

Oče ti nam daješ Duha
i nikada ga ne uskraćuješ onima
koji te za njega mole,

jer žarko želiš da ga primimo.
Udijeli nam taj dar koji je sveobuhvatnost
i punina svih ostalih:

dar u kojega si pohranio
sva otajstva svoje ljubavi
i sva dobra svoje darežljivosti;

dar koji predstavlja poklon
samog tvog očinskog srca
da nas njime oživljuješ,

dar koji predstavlja poklon
samog tvog očinskog srca
po kojem nam se predaješ;

dar koji širi naše srce da postane
sveobuhvatno poput tvojega;

dar sposoban da nas iz temelja preobrazi,
da nas izliječi od naših slabosti;

dar tvoje svemoguće snage,
neophodan u ispunjavanju onog zadatka
kojega si nam namjenio;

dar tvoje sreće u revnovanju ljubavi,
jer nam po Duhu zajedno dolazi
dar radosti i radost darivanja.

Jean Galot

Facebook Komentari

comments

admin

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<

− 3 = 1