PAPA U SVETOJ ZEMLJI: SVE VAS GRLIM

Duh Sveti nas pripravlja, pomazuje i šalje – kazao je Papa u propovijedi na popodnevnoj svetoj misi u Ammanu, prvoga dana pohoda Svetoj zemlji. U Evanđelju smo čuli Isusovo obećanje učenicima: Molit ću Oca za Vas i On će vam dati drugoga Branitelja koji će ostati s vama zauvijek (Usp. Iv 14,16) – kazao je Papa te nastavio.
Prvi je Branitelj sam Isus; drugi je Duh Sveti – kazao je Sveti Otac napomenuvši kako se nalaze nedaleko od mjesta gdje je Duh Sveti sišao nad Isusa, nakon što ga je Ivan krstio; i danas sam tu. Mjesto na kojemu se nalazimo, kao i današnje evanđelje, pozivaju nas na promišljanje o Duhu Svetomu, i o onome što On ispunja u Kristu i u nama. To što čini možemo sažeti u tri čina: Duh Sveti nas pripravlja, pomazuje i šalje.
U trenutku krštenja, Duh silazi na Isusa kako bi ga pripravio na njegovo spasiteljsko poslanje; poslanje u stilu poniznog i blagoga Sluge, spremnoga potpuno razdati vlastiti život. Ali Duh Sveti, prisutan otpočetka u povijesti spasenja, već je u Isusu djelovao u trenutku Isusova začeća, u djevičanskom krilu Marije iz Nazareta, ozbiljujući divni događaj Utjelovljenja. Duh Sveti će te osjeniti – kazao je Anđeo Mariji – i rodit ćeš Sina, i nadjenut ćeš mu ime Isus (Lk 1,35).
Duh Sveti je potom djelovao u Šimunu i Ani na dan prikazanja Isusova u Hramu (Lk 2,22). Oboje u iščekivanju Mesije, nadahnuti Duhom Svetim; i Šimun i Ana vidjevši Djetešce, spoznaju da je upravo riječ o Iščekivanomu svega naroda. U proročkomu ponašanju tih dvoje koji su bdjeli, izražava se radost susreta s Otkupiteljem, te se na neki način ispunja priprava susreta Mesije i naroda.
Različiti zahvati Duha Svetoga dio su skladnoga djelovanja, jedinstvenoga Božanskog nacrta ljubavi. Poslanje Duha Svetoga, jest da tvori sklad – jer je On sam Sklad – i da naviješta mir u različitim okružjima i među različitim čimbenicima. Različitost osoba i mentaliteta ne smije poticati odbacivanje i postavljati zaprjeke, jer različitost je uvijek obogaćenje. Utoliko, danas gorućeg srca prizovimo Duha Svetoga, moleći ga da pripravi put mira i jedinstva.
Drugo: Duh Sveti pomazuje. Iznutra je pomazao Isusa, i pomazuje učenike, da bi imali iste osjećaje kao i Isus i kako bi mogli u svoj život usvojiti stavove koji pogoduju miru i zajedništvu. Pomazanjem Duha Svetoga, našu ljudskost obilježava svetost Isusa Krista i čini nas sposobnima ljubiti braću istom onom ljubavlju kojom nas ljubi Bog. Utoliko je potrebno pokazati geste poniznosti, bratstva, oproštenja i pomirenja
Ovi čini prethode i uvjet su pravoga, čvrstog i trajnog mira. Zamolimo Oca da nas pomaže kako bismo u punini postali njegova djeca, uvijek sve sličniji Kristu, da bismo se svi osjećali braćom te tako odagnali zadjevice i podjele. Kao što je Isus tražio u Evanđelju: Ako me ljubite, čuvat ćete moje zapovijedi i ja ću moliti Oca za vas i On će vam dati drugoga Branitelja, da ostane s vama zauvijek (Iv 14-15-16)!
Duh Sveti naposljetku šalje – Isus je poslan, ispunjen Očevim Duhom. Pomazani istim Duhom i mi smo poslani kao svjedoci i nositelji poruke mira. Koliko smo potrebni svijetu kao vjesnici mira, kao svjedoci mira! To je potreba svijeta. I svijet nas traži da to učinimo, da donesemo mir, da svjedočimo mir! Mir se ne može kupiti, on se ne prodaje. Mir je dar koji se strpljivo traži i znalački izgrađuje preko malih i velikih čina koji čine našu svakodnevicu. Put mira se učvršćuje ako priznajemo da smo svi iste krvi i da smo dio ljudskoga roda; ako ne zaboravimo da imamo jednoga Oca nebeskog čija smo svi djeca; stvoreni na njegovu sliku i priliku.
U tom duhu sve vas grlim: Patrijarha, braću biskupe, svećenike, posvećene osobe, vjernike laike i toliku djecu koja imaju primiti Svetu Pričest, kao i njihove obitelji. Moje se srce okreće i prema tolikim kršćanskim prognanicima; i svi mi, obratimo se svojim srcem njima, brojnim kršćanskim prognanicima iz Sirije, Iraka i Palestine: ponesite svojim obiteljima i zajednicama moj pozdrav i recite im da sam uz njih.
Dragi prijatelji, draga braćo! Duh koji je sišao na Isusa, na Jordanu, uputio ga je u Njegovo poslanje otkupljenja kako bi oslobodio svijet od grijeha i smrti. Molimo ga da pripravi i naša srca na susret s braćom bez obzira na idejne, jezične, kulturalne i religijske razlike; da pòmaže sve naše biće uljem svojeg milosrđa koje liječi rane nanesene pogreškama, nerazumijevanjem i protivljenjima; da nas ponizne i krotke pošalje na put koji je zahtjevan, ali plodan u traženju mira.

Izvor: Radio Vatikan

Facebook Komentari

comments

admin

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<

39 − = 32