Plodovi čitanja Božje riječi – 2.dio

8. Božja riječ će te očistiti i osloboditi od utjecaja grijeha.

Isus je jednom rekao svojim učenicima: „Vi ste već čisti po Riječi koju sam vam govorio!“
Iv 15,3. Tako, Božja riječ nam daje nadnaravnu snagu da pobjeđujemo grijeh koji nas zarobljuje i odvaja od Božje ljubavi. Sama Božja riječ, kad ulazi u naše srce, razara u nama snagu grijeha.

9. Božja riječ ti daje snagu u borbi protiv požude.

U Ps 119,9 postavlja se pitanje: „Kako će mladić čistim sačuvati put svoj?“ Odgovor je: „Čuvajući Riječi Božje!“ To je važno znati upravo u ovom razdoblju kad su se blud i nemoral razmahali i ljudi nemaju snage oduprijeti se napastima, ili čak i ne žele. Ako ti želiš biti vjeran Isusov učenik i živjeti život prave i čiste Božje ljubavi, a boriš se s napašću požude i bluda, Bog ti kroz svoju riječ obećaje dati snagu za pobjedu nad tim napastima.

10. Isusove, tj. Božje riječi su duh i život. Iv 6,63

Čitajući Bibliju i Evanđelje i upijajući Božju riječ u svoje srce, Božji duh sve snažnije ulazi u tvoj život i Bog te ispunja snagom svoga života. Ako želiš biti pun Božjega života, tako da taj nadnaravni život iz tebe izbaci sve ono što nije Božje, dopusti da se čitanjem Božja riječ nastani u tvom srcu.

11. Božja riječ čini da rasteš u Božjoj ljubavi.

U 1. Ivanovoj poslanici 2,5 stoji: „Tko čuva Riječ Božju, u njemu je ljubav Božja doprla do savršenstva!“ Jesi li ti žedan Božje ljubavi? Želiš li je imati u svom životu više nego sada? Čuvajući Riječ Božju, ljubav će Božja u tebi iz dana u dan sve više i više rasti, dok jednog dana ne dopre do savršenstva. Ne zaboravi: pred Bogom ćemo biti toliko veliki koliko ćemo biti veliki u ljubavi! Božja riječ ti daje šansu da rasteš u ljubavi Božjoj.

12. Božja riječ nam daje snagu i pobjedu nad Sotonom.

U spomenutoj poslanici, 1 Iv 2,14 stoji: „pišem vama mladići, jer ste jaki, jer je u vama riječ Božja i jer ste pobijedili Zloga.“ Ako je u tebi Božja riječ, ona te čini jakim u duhu, jakim u kušnjama i duhovnim borbama i osposobljava te za pobjedu nad Zlim.

13. Po Božjoj riječi sam Otac i Sin prebivaju u nama.

Govoreći svojim učenicima na Posljednjoj večeri, u Ivanovom evanđelju 14,23 Isus kaže: „Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, pa će i Otac moj ljubiti njega, i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.“ Želiš li hodati u Božjoj prisutnosti i imati u svom životu Božju blizinu? – Ljubi Božju riječ. To je test tvoje ljubavi prema Bogu: toliko ljubiš Boga koliko ljubiš Njegovu riječ. Isus kaže: „Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva.“ Iv 14,24

14. Božja riječ će učiniti da naša molitva bude učinkovitija.

Iv 15,7: „Ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete, i bit će vam!“ Ovo je obećanje koje nadilazi naše ljudsko razumijevanje. No, to je samo za one koji ostanu u Božjoj riječi i koji dopuste da ih Božja riječ prosvijetli i uvede u višu dimenziju duhovnog života.

Biblija će te držati daleko od grijeha, ali će te grijeh držati daleko od Biblije

Dragi prijatelju, u ovom članku sam samo ukratko opisao što Božja riječ čini za tebe kad ju pohraniš u svoje srce. Vjerujem da je već ovo što je spomenuto dovoljan razlog da odlučiš postati prijatelj Božje riječi. Vrijeme i žrtva koju uložiš u čitanje Božje riječi, 1000 puta će ti se isplatit: jer će Božja riječ donijeti mnoge predivne blagoslove u tvoj život, o kojima sada ne možeš ni sanjati.
Važno je: da se discipliniraš i odlučiš svaki dan, za početak bar 15 minuta odvojiti za čitanje Božje riječi. No, nemoj ju samo pročitati kao neke novine. Najprije se kratko pomoli i zamoli Duha Svetoga da te vodi kroz svoju Riječ. On je autor Svetog Pisma. On će ti najbolje objasniti i protumačiti poruku koja je važna za tvoje ozdravljenje, oslobođenje i spasenje. I onda razmišljaj o onome što si pročitao!

vlč. Dražen Radigović

Facebook Komentari

comments

admin

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<

+ 15 = 18