SAMILOST, DIJELJENE, EUHARISTIJA – PUT KOJI POLAZI OD BOGA I VODI BOGU

U današnjem nagovoru prije molitve Anđeo Gospodnji papa je Franjo podsjetio na čudo umnažanja kruha i ribe o kojem govori misno evanđelje. Put koji nam Isus pokazuje u današnjem evanđelju jest: samilost, dijeljenje, Euharistija – istaknuo je Papa.

Ulomak iz Evanđelja opisuje čudo umnažanja kruha i ribe. Nakon što je saznao za smrt Ivana Krstitelja Isus se sa svojim učenicima sklonio u osamljeno mjesto. Brojne su ih osobe slijedile, a Isus, vidjevši narod, sažali se nad njim, a sve je do večeri iscjeljivao bolesne. Tad mu učenici predlože da otpusti mnoštvo kako bi se ljudi pobrinuli za jelo – kazao je Sveti Otac dodajući:
Ali im Isus odgovori: Dajte im vi jesti; a kad su mu donijeli ono što su imali, pet kruhova i dvije ribe, Isus sve blagoslovi i razlomi pa dade učenicima da dijele narodu. Svi su jeli i nasitili se, čak je preteklo. U ovom događaju možemo zamijetiti tri poruke – ustvrdio je Papa.
Prva je samilost. Isus se ne ljuti stoga što narod ide za njim, dapače sažalijeva se nad narodom, jer zna da ga narod treba, a brojna su ozdravljenja znak Isusove samilosti. Isus nas dakle uči da najprije vidimo potrebe siromašnih. Naše potrebe, ma kako bile žurne, nikada neće biti žurnije od potreba siromašnih – ustvrdio je papa Franjo te se osvrnuo na drugu poruku.
Druga je pak poruka dijeljenje – rekao je Papa uspoređujući ponašanje učenika s Isusovim ponašanjem. Učenici misle da je bolje otpustiti narod da može naći nešto za jelo. Isus naprotiv veli: „Dajte im vi jesti“. To su dva sasvim oprečna ponašanja. Učenici razmišljaju po svjetovnoj logici: svatko se ima brinuti za sebe. Isus naprotiv po Božjoj, a ona je dijeljenje. Da je otpustio mnoštvo naroda, mnogi bi ostali gladni. Naprotiv, ono malo kruhova i riba, koje je Bog blagoslovio i podijelio, bilo je dosta za sve – kazao je Papa, dodajući da je čudo znak.
Ovaj nas znak poziva da vjerujemo u Boga, brižnoga Oca, koji nam daje naš kruh svagdanji, ako ga znamo dijeliti sa svojom braćom – dodao je Papa navodeći i treću poruku. Čudo umnažanja kruhova naviješta Euharistiju. To se vidi u gesti Isusa, koji najprije blagoslovi a potom razlomi i dade učenicima kruh da ga dijele mnoštvu. To će Isus učiniti i na Posljednjoj večeri, kada je ustanovio Euharistiju. Isus u Euharistiji daje kruh života vječnoga, daje samoga sebe, prikazujući se Ocu iz ljubavi prema nama – rekao je Sveti Otac.
Samilost, dijeljene, Euharistija, to je put koji nam Isus pokazuje u današnjem evanđelju. Taj nas put vodi da se bratski sučeljavamo s potrebama svijeta, ali nas vodi i dalje od ovoga svijeta, jer polazi od Boga i vodi Bogu. Djevica Marija, Majka Božje providnosti, neka nas prti na ovom putu – poželio je papa Franjo.

Izvor: Radio Vatikana

Facebook Komentari

comments

admin

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<

+ 84 = 90