Širenje novih sinkretističkih vjera

Scientologija

Često sam u novinama znao pročitati kako je neki glumac ili glumica scientolog, pripadnik ( Church 0f Scientology), scientološke crkva. To me ponukalo da nešto više saznam kakva je to crkva. Riječ scientologija ima svoj korijen u latinskoj riječi scio, što znači znati i grčke riječi logos – govor. Scientologija je novodobna religijska sljedba koja sebe smatra crkvom. A čime se bavi? Bavi se proučavanjem čovjekova duha u njegovu odnosu prema sebi, svemiru i drugim bićima., te želi obuhvatiti sva životna područja. Utemeljitelj te sljedbe, crkve je L.R.Hubard. Utemeljio je sljedbu 1954.godine. Oni kao sljedba imaju svoj stožer. Na samom početku, pa sve do 1968. godine glavni stožer je bio u Velikoj Britaniji. Te je godine morao stožer u iznanstvo, jer je protjeran iz. V. Britanije. Od 1976. godine glavni stožer je u SAD, na Floridi. Scientologija slijedi tradiciju spasenjskih religija, osobito nauk G.S. Budhe. Glavnim zadatkom se smatra spasenje besmrtne duše. A spasenje se postiže preko osam dinamika. Scientolozi pokušavaju liječiti čovjekovu podsvijest. To čine uz pomoć elektronskih sredstava ( E – metar). Od obreda prakticiraju krštenje ( davanje imena), vjenčanje i pogreb. U svijetu imaju mnogo filijalnih organizacija i podorganizacija. Koliko mi je poznato, čini mi se da nisu prisutni u Lijepoj našoj. No, možda nisam u pravu. Čini mi se da su za Hrvate opasnije sinkretističke filozofije i organizacije slične crkvi. Scientologija je kao takva zabranjena u nekim europskim državama. Ona pokušava prodrijeti u Hrvatsku, ali ne znamo da li to čini uspješno, ili neuspješno. Barem za sada nitko ne izjavljuje javno da je pripadnik scientološke crkve.

Sinkretizam – „Knjiga znanja“ – filozofija novog doba

Svojevremeno smo se čudili kako to da pojam Boga i kršćanske tradicije, kulture i umjetnosti Europe ne može ući u europski ustav. Vrijeme je vrlo brzo pokazalo i neke od razloga. Jedan od razloga je činjenica i stvaran pokušaj da se u svijetu, a ne samo u Europi stvori „novi svjetski poredak“, i neka nova vjera. A ta vjera je sasvim očekivano trebala biti nešto novo, za novo zlatno doba Europe. Vjera kao koheziona snaga Europe nije ni katolička, ni protestantska, a još manje pravoslavna vjera. Nova vjera, zapravo filozofija je nastala u prošlom stoljeću, devedesetih godina u Anatolijskoj Turskoj. Sažeta je od velikih svjetskih religija Istoka i Zapada kao svojevrsni sinkretizam. A što je to sinkretizam?

Sinkretizam je u povijesti religija spajanje raznovrsnih religijskih elemenata u novi religijski sustav. Pritom se razlikuje pravi sinkretizam od djelomičnoga. U pravom sinkretizmu temeljni elementi dviju religija spajaju se  u novi religijski sustav, npr. gnosticizam. Većina religija je u svom nastanku i povijesnom razvitku podložna djelomičnom sinkretizmu.  U djelomičnom sinkretizmu zadržavaju se od stare religije neki elementi ( obredi, simboli, kojima se daje novi značaj.) Tako je na tlu islamske Turske nastala nova vjera na osnovi „Knjige znanja“, za novo Zlatno doba Europe i cjelokupnog čovječanstva.

Tko je širitelj nove sinkretističke vjere?: Širitelj je „DUNIA KARDESLIK BIRLIGI MEVLANA“  i MEVLANA SUPREME FOUNDATION u Istanbulu. To je vidljivo na internetu, kada otvorite adresu: MEVLANA SUPREME FOUDATION. U prijevodu sa turskog jezika, to je: „Svjetska zajednica bratstva i sestrinstva“. Ime Boga je PREUZVIŠENI SVEMILOSTIVI. Sveta knjiga je KNJIGA ZNANJA. Nju se ne može kupiti, pa tako ni posjedovati kao cjelinu. Zainteresiranim, novim vjernicima šalje se u svescima, koje treba postepeno čitati, ali se ti svesci ne smiju ukoričiti u jednu knjigu. Ona se može prepisivati. Ali je nema u prodaji. Slogan Mevlane ( Božjeg podanika) je „ Dođite, dođite, dođite. Bilo da ste mazdaist ili ateist. Ovo mjesto nisu vrata pokajanja. Dođite iako ste izgubili strpljenje tisuću puta. Vaše srce je sjedište poniznosti. Ovdje činite svoje bogosluženje. Naš zagrljaj je otvoren za svu našu ljudsku braću i sestre.“ Spominju se sve svete knjige velikih svjetskih religija, kao neko prijelazno razdoblje. Kao nešto što je prethodilo „Knjizi znanja“  novoj filozofiji i vjeri za novi poredak u svijetu. „Nažalost vaša su društva te Svete Knjige izopačila. Ova vam knjiga sada opet objašnjava, jedan po jedan, potpuno jasno, iste Savjete koji su Esencija svih Knjiga. Na razini Boga nema Fanatizma i Slijepe Privrženosti. U prirodi je sve čisto i sjajno. Kaos nije u Bogu nego u Njegovim Podanicima. Nerazvijeno stanje Islamskog Društva je posljedica te činjenice. Ova je Knjiga sada otkrivena kao Božanska Zapovijed iz Koda Svijesti Ataturkove Republike Mevlana Kodu koji je Anatolijski Kanal. Knjiga je za sve vjernike velikih religija, za ateiste i mazdaiste. Mazdaist je poklonik Mazde, iranske predislamske dualističke religije kojoj je Zaratustra pridao neke monoteističke elemente. Za tu novu sinkretističku vjeru bogosluženje u crkvi je isto kao i bogusluženje u džamiji. Sve su religije jednake. Svačiji Bog je isti jedini Bog. Svi bogoslužimo istoga Boga. Muhamed Mustafa je prvi Svjetlosni Prijatelj Božanskog Svjetla na arapskom poluotoku. Vjere su podijelile ljude na svoj način ( Katolička, Pravoslavna i Protestantska vjera). Kada „Knjiga znanja“ progovara o prorocima u Svetom Pismu i drugim religijama kaže: „Buddha je sreo svoga Boga u Masivi. Mevlana je sreo nas u Univerzumu. Isus Krist je bio poslan na svijet sa svojim čudima. Muhamed i Mojsije su bili poslani da bi vas prosvijetlili putem intelekta. A za svoju „Knjigu znanja“ kažu: „ Čitav Univerzum će čitati ovu Knjigu i jednoga će dana čitav Svijet živjeti Sretno pod ovim prelijepim krovom Bratstva. S našom Ljubavlju svoj Našoj Braći i Sestrama na Svijetu.“ Pitam se, kome pomaže ta novosvjetska sinkretistička religija? Oni hrabro pišu: Mi pomažemo samo svojim prijateljima koji pruže svoje Ruke prema Nama. Naša je Ljubav za čitav Univerzum, Naša Braćo i Sestre.“Kome je diktirana „Knjiga znanja“? „Gospod Knjigu diktira Peru Zlatnog Doba, bez postavljanja ikakvih Glasnika između, Znanstveno objašnjenje svih knjiga, sakupljajući esenciju svih tih Knjiga. Tu se spominju starozavjetne knjige, Davidovi psalmi, Novi zavjet i zbroj svih imena Božjih u univerzumu, koji je 6666. Međutim, ne zaobilazi se ni pojam istočnjačke reinkarnacije, jer vjera za novi poredak u svijetu želi biti sveobuhvatna za cijelo čovječanstvo. „Nakon određivanja tko ste Vi, što ste Vi i koliko ste puta Vi bili inkarnirani, Mi dolazimo u vezu S Vašom Stvarnom osobnošću.“ Na koji se način povezuju članovi nove sinkretističke religije za novo, zlatno doba? „ Naš Svjetlosni Prijatelj Isus Krist je onaj koji vodi. A u Muslimanskom je Carstvu vodič naš Svjetlosni Prijatelj Muhamed Mustafa. I oni vas na ovom putu Prosvjetljenja na brojne načine, Informacije koje vi dobivate na taj način, započinju Vaše Međugalaktičke veze. Te veze se obavljaju putem računalnog Sistema, Radio valovima…“ Knjiga znanja bez ikakvog straha i kompleksa obećava nerazvijenim društvima propast: „ Nerazvijena Društva će biti uništena razmjerno mučenja koje uzrokuju ženama. Nikada to ne zaboravite.“ Dolazi Zlatno doba, razdoblje u kojem neće biti više potrebne svete knjige, ni bogoslužni prostori. „Sada, neće više biti Religijskih knjiga koje Vam trebaju biti otkrivene. Vi možete prihvatiti te riječi kao nastavak Svojih Knjiga. Sreća i Uspjeh svima Vama, s Uzvišene Razine.“ Svaki svezak Knjige znanja ili obraćanje i poziv potencijalnim novim članovima, prijateljima te sinkretističke, novovjeke vjere potpisan je sa Pero Zlatnog Doba. P.Z.D. Sve što će se događati među pripadnicima nove vjere bit će kontrolirano i zabilježeno na računalima. Svijest, razmišljanja, gotovo sve. Kome Bog pruža pomoć? „ Bog pruža pomoć samo onima koji je Zaslužuju. Korisno je to imati na Umu. Allah uvijek pomaže svojim podanicima; nemojte to zaboraviti.“  Zadatak svakog člana nove vjere je da bude Probuđen i da sam probudi najmanje Pet ljudi u svojoj blizini. To je minimalna dužnost. Jer ništa se ne može postići sjedenjem, odlaganjem ili odlaskom u Crkvu ili Džamiju. Sveta Knjiga nove vjere se ne obraća društvu, nego pojedincu. Treba pronaći sebe pod Svjetlom Knjige i Neizmjernom Ljubavlju. Knjiga znanja se posebno, vrlo grubo narugala kršćanstvu i Isusu Kristu: „Isus Krist je bio poslan na Svijet izvoditi svoja Čuda. On je bio nazvan Allahovim Sinom. Jer On je bio sin Djevice Marije. Djevica Marija je bila poslana na Zemlju po Zapovijedi Uzvišenih. Ona je bila rodila bez udaje. Ljudi toga vremena su to tumačili na različite načine. I neki su to prihvatili onako kako jest. Sada, u ovom Svemirskom Dobu, Mi to možemo objasniti. Isus Krist je Beba Čudo, On je bio Beba iz epruvete kako Vi to zovete…. On je bio rođen kao Beba iz epruvete i preminuo tako što je bio Uznesen Svjetlosnim Snopom.“  Kakve su to neviđene, nečuvene gluposti, grubosti i neodmjerene riječi u odnosu prema Isusu Kristu. Edison je svetac jer je dao Čovječanstvu Božansko Svjetlo. On je prema toj vjeri uzvišena osoba, jer je put do Boga našao osobnom logikom. Svaki mehanizam prema toj Knjizi znanja ima upravitelja. Mi ga zovemo Bog, a oni ga zovu Gospod Mehanizma. Posljednja diktirana Knjiga za novu vjeru je Kuran. Nakon objave Muhamedu, niti jedna Knjiga neće biti objavljena preko proroka. Te svete Knjige su po novom nauku vrijedile zajedno sa Kuranom do 1999. godine. Nova vjera daje poruku kršćanima i muslimanima da se odreknu svojih religijskih uvjetovanosti, jer se jedino tako u novoj vjeri može postići Vrhunac. Treći svezak Knjige kaže: „ Vi ste u Potpuno Novom Poretku.“ Univerzumska, sinkretistička vjera novog doba uči da Nova Godina započinje 19. veljače. Knjigu znanja treba čitati u svescima do šest puta do druge Nove Godine. Svatko tko dobije sveske Knjige na čitanje Član je Svjetske Bratske Zajednice, to jest član Kluba. Knjiga je objavljena preko Kanala Alfa, koji je Kanal ( Gospoda). Ona se širi od 1984. godine po Univerzumu, svezak po svezak. To je Knjiga budućnosti, ne prošlosti.. Glavni centar je u Istanbulu, a osim tog centra u svijetu ima još 18. centara. Knjiga ima nakanu biti kako pišu u svescima : “ Vaša Savjest, Vaša Logika i Intelekt.“

Moj osobni zaključak

Ovdje nije riječ o novoj vjeri u klasičnom smislu riječi. Sve je upućeno na događanja u čovjekovoj savjesti, njegovom intelektu, logici i srcu. Zapravo sve se novo znanje i spoznaja smješta u srce čovjeka. Vjera kao vjera, kao nova vjera je zapravo samo filozofsko duhovni sinkretizam. Da je riječ stvarno o novoj religiji, tada bi trebala postojati sveta mjesta, bogoslužni prostor, molitva i liturgijski čini, obredi. U tom sinkretizmu nema ničega, osim bahatog stava da su oni ti koji imaju zadnju božansku objavu. Knjiga znanja i sinkretizam toga filozofsko duhovnog htijenja i aktivnosti među ljudima je plod „novog svjetskog poretka.“ Sve vjere treba baciti pod noge i stvoriti civilizaciju satkanu kao jednu zajednicu ( „koktel  svih mogućih, postojećih duhovnosti.“) Malo kršćanstva, malo, zapravo puno islamske duhovnosti i prihvaćanje istočnjačkog pojma reinkarnacije. Ono što je bolno, je svakako ruganje Isusu i kršćanima da nije začet po Duhu Svetom, nego „Dijete iz epruvete.“ Karakteristično je da se Knjiga znanja uopće ne dotiče ni po jednoj rečenici pravoslavlja, ili judaizma. Kao da ne postoji za njih pravoslavlje, ili ga prepuštaju nekom drugom u stvaranju „novog svjetskog poretka.“ Sama činjenica tajnovitog širenja svezaka Knjige znanja, „misionarskog djelovanja“  je tajnovita. Čitatelji svezaka knjige ne smiju na svoju ruku dijeliti te sveske. Sve je strogo kontrolirano. Velika je enigma, zašto je Knjiga znanja nastala baš u Anatolijskoj, islamskoj turskoj pokrajini, i zbog čega Kuran kao knjiga i islam imaju povlašteno mjesto u tom filozofskom sinkretizmu. Može li takva vjera koja nema bogoštovne zgrade, liturgijske obrede imati budućnost? To je zaista veliko pitanje. Ali sigurno je jedno, da će ona unositi preko filozofije duhovno intelektualnog sinkretizma puno nereda unutar kršćansko – muslimanske kulture. Vjerojatno je to i cilj, da se 21. i 22. stoljeće koristi za tihi rat protiv te dvije civilizacije. Knjiga znanja predviđa sretnu budućnost čovječanstva tek u 23. stoljeću. Do tada je daleko. Neke negativne plodove, ravnodušnost prema kršćanstvu i prezir kršćanskih vrednota i samog Isusa već žanjemo. Ta sinkretistička filozofija pušta već korijene i svoje krakove u Hrvatskoj. Ima onih koji su u Lijepoj našoj uključeni u čitanje te Knjige znanja u svescima. Živi bili pa vidjeli tu vjeru na djelu, koja za sebe kaže da je vjera za čitavi Univerzum, za cjelokupno čovječanstvo. Nazvati Isusa „ Bebom iz epruvete“, a tvrditi da se Knjiga znanja oslanja na prethodno objavljene vjere i religije svijeta, je zaista licemjerno i ponižavajuće. To mogu činiti jedino neprijatelji Božji, osobe zadojene sotonizmom i podmetanjem netrpeljivosti, a ne bratstva i sestrinstva, kako za sebe kažu. A kažu da su  Svjetska zajednica bratstva i sestrinstva. Oni su „ Pero zlatnog doba“. Neka svatko osobno procijeni kuda vodi novi poredak. I tko su kreatori tog sinkretizma i stvarni pisci „Knjige znanja“, temeljne knjige za „Zlatno doba“ čovječanstva. U scientologiji, iako se nazivaju crkvom, ne vidim veliku opasnost za naše domovinske prostore. Ali filozofija na temelju „ Knjige znanja“ može postati opasnom nakon New age po tome što spaja nespojivo. A još kao mladi student sam primijetio da neki studenti vrlo brzo prihvaćaju neka vjerovanja iz istočnjačkih religija. Tako sam svojevremeno i prije 35. godina vodio dugu raspravu sa jednom studenticom koja je čvrsto vjerovala u reinkarnaciju (selenje duša) i govorila da nemamo jedan jedincati zemaljski život , nego više utjelovljenja, sve dok se duša ne pročisti do kraja. Spojila je nespojivo sa spojivim. Njen katolicizam je odbacivao uskrsnuće. A tako nešto je već zapravo stvaranje sinkretizma. Nije se dala pokolebati u spoznajama. To je hrabro pokazala pred tridesetak studenata. Ako je tako bilo devedesetih godina prošlog stoljeća u gradu Zagrebu, pitam se nije li danas isto tako prisutni katolicizam u Hrvatskoj ugrožen sa nekim kršćanstvu neprihvatljivim filozofijama.

Vlč. Vladimir Trkmić

Facebook Komentari

comments

admin

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<

51 − 41 =