Snaga molitve može svim zabludjelima pomoći da pronađu put do spasenja!

Što je to sotonizam i kako je nastao? “ Sotonizam (lat. satanismus) i kvazireligijski pokreti kojih se pogledi i obredi temelje dijelom na obratu kršćanskih predodžbi o Sotoni,  a dijelom neovisno o tome (bez odnosa prema persoficiranom Sotoni), počivajući na općoj filozofiji nemorala i zla.

Povijesnoreligijski sotonizam temelji se na praksi srednjovjekovnih dualističkih sekta (luciferijanaca, paulićana i katara), koje su premda je Krist nadvladao Sotonu, vjerovale da Sotona može naškoditi ljudima i da se treba zaštiti obdržavajući njegov kult. U tom smislu sotonizam je pripisivan i templarima. U pravom smislu sotonizam se javlja u XIX. i u XX. stoljeću u Europi pod utjecajem engleskog okultista A. Crowleja. Danas je raširen po cijelom svijetu u različitim oblicima ( npr. Gnostička katolička crkva u Švicarskoj, Sotonine crkve, Schwarze Szene, u glazbi Heavy metal, u filmu Rosemarina beba i dr.) ; usmjeren je antikršćanski, anarhistički i nihilistički. Prakticira obrede ( crna misa, seksualne orgije) u čast Sotone kako bi uz pomoć demonske sile osigurao magijske moći.“ Opći relig. leksikon, str. 881. i 882. Ima sotonista koji su bili katolici i uključili se u neku od sotonističkih sekti. Poznato nam je da je za njihovu „crnu misu“ potrebna posvećena hostija koju tajno nabavljaju preko svojih članova. Nije rijetkost da provale u neku crkvu ili kapelu gdje se u tabernakulu čuvaju posvećene hostije. „Crna misa“ je zapravo kult Sotoni koji je zauzeo mjesto Boga. Sotona je protivnik Krista i kršćana. Iz Biblije znamo da je iskušavao Joba, a u Novom Zavjetu Isusa prije njegovog javnog djelovanja. Ako katolik uđe u neku sotonističku sektu onda on sam sebe tim činom (exkomunicira), isključuje iz zajedništva Katoličke Crkve. Isto to se događa kada katolik postane članom masonerije. Kod nas, u Zagrebu je prema pisanju tjednika 7Dnevno, od 22. lipnja 2018. godine, u „The Movie Pubu“ prije nekog vremena nastala  nova masonska loža, bizantske profilacije. „Istinski masoni su uvrijeđeni osnivanjem te bizantske masonerije, jer to je, kako kažu, loža u kojoj su svoje utočište našla djeca bivših udbaša i kosovaca i svoj prostor za rastakanje Hrvatske.“ Tjednik 7Dnevno, br. 238., 22.6. 2018. godine., str. 5. (autor teksta, Kornelije Ico Štefančić).

Koliko je Hrvata ušlo, postalo članovima, nove, bizantske lože, nitko ne zna. Sasvim je sigurno da ta nova masonska loža neće mirovati. Ona će djelovati po načelima istinskih masona. Ako su u toj balkanskoj loži, svoje utočište našli udbaši i kosovci, onda nam je sve jasno. Većina tih članova balkanske lože vjerojatno nisu katolici, ali će sigurno raditi protiv svih zemalja, država bivše socijalističke Jugoslavije. Započeti će borbu, protiv svega i svakoga tko voli Hrvatsku. A osobito će raditi, tiho i pdmuklo, gotovo nevidljivo – iza zavjese protiv Crkve u Hrvata. Sve ono što je sveto za pojedince i hrvatski narod, biti će stavljano na stup srama. Time će početi rastakanje hrvatske nacionalne i vjerske svijesti Zato treba biti oprezan, i ne dopuštati da nam zamagljuju bistar i jasan pogled u budućnost preko javnih medija. Molimo se da nas slučajno  ne odvedu na krivi put. Svaki čovjek koja je vjrnik, treba ostati originalan i ne dopustiti da povjerujemo u bilo kakvu dezi – Iinformaciju. Papa Lav XIII. je jednu  svoju poslanicu posvetio činjenici što su katolici dužni činiti i kako se odnositi prema masonskoj sljedbi. Tako je izašla 1884. godine enciklika pod nazivom „Humanum Genus“. Papa Lav XIII. u njoj piše: „Prvo, potrebno je s masonske sekte skinuti masku i razotkriti je onakvom kakva ona jest, podučavajući ljude i usmeno i pastoralnim pismima o prijevarama kojima se ta društva koriste kako bi hvalila i promicala svoja nastrana učenja i nepoštenje svojih djela. Neka nitko ne povjeruje njihovu lažnom poštenju. Nekima se možda čini da masoni nikada ne govore ni o čemu što se protivi moralu i vjeri, ali kako je priroda tih društava zla, nije dopušteno nikome da postane njihovim članom ili im na bilo koji način pomogne. Potrebno je također, marljivim propovijedanjem i nagovaranjem probuditi u ljudima ljubav i žar za vjerskim učenjem. Preporučujemo stoga da se prigodnim izjavama, pisanim i usmenim, objasne osnovna načela tih istina u kojima je sadržana sva kršćanska mudrost. Samo se tako mogu izliječiti umovi i upozoriti na različite oblike poroka i grijeha i različite napasti, posebno u današnje doba velike slobode pisanja i velike želje za učenjem. Doista, to je opsežan posao u koji će se uključiti i vaše svećenstvo, ako se propisno poduči i izvježba vašim žarom. Tako prekrasan cilj zahtjeva i suradnju onih laika koji sjedinjuju učenje i čestitost s ljubavlju prema vjeri i njihovoj zemlji. S ujedinjenim snagama ova dva reda ne posustajte, draga braćo, kako bi ljudi upoznali i zavoljeli Crkvu, jer što će više njihova ljubav i znanje o Crkvi rasti, to će se više s gađenjem odvraćati od tajnih društava…Nikada nemojte vjerovati da ste pazili ili učinili dovoljno kako biste mlade odvratili od onih gospodara čijeg se zaraznog sektaškog daha treba bojati. Ustrajte da roditelji i duhovni upravitelji, podučavajući katekizam, nikada ne prestanu upozoravati svoju djecu i učenike na lukavu prirodu ovih sekti, kako bi na vrijeme saznali za svakojake prijevare kojima se njihovi promicatelji koriste kako bi ih privukli… No mi shvaćamo da naš zajednički trud neće biti dovoljan za iskorjenivanje ovoga opasnog sjemena iz polja Gospodnjeg, ako nam Nebeski Gospodar vinograda u tome ne udijeli svoju velikodušnu pomoć. Moramo Ga stoga, moliti za moćnu potporu s nestrpljivim žarom koji odgovara neposrednoj opasnosti i snazi potrebe. Opijena svojim rastućim uspjehom, masonerija je postala drskom i čini se da nema granica njezinoj tvrdokornosti. Njezini su sljedbenici povezani tajnim zajedništvom i uzajamnom vjernošću u istom cilju, idući ruku pod ruku, i međusobno se ohrabrujući u nastojanju da čine sve više zla. Tako snažan napad zahtijeva i snažnu obranu. Držimo da se sve dobro mora ujediniti u velikom društvu djelovanja i molitve. Tražimo, stoga, od njih dvije stvari: prvo, da se jednoglasno i zbijenih redova čvrsto odupru rastućoj opasnosti od sekta: drugo, da podižući ruke i uzdišući usrdno mole Boga da kršćanstvo postane još snažnije, da Crkva povrati svoju toliko potrebnu slobodu, da zabludjeli pronađu put do spasenja, te da pogreške ustupe mjesto istini, a porok vrlini.“

Kako papa Lav XIII. označava riječima i pojmovima masone i masoneriju? Označava ih „kao zarazni sektaški dah“ kojeg se treba bojati. Kao „opasno sjeme“ iz polja Gospodnjeg. Kao one koji su „rastućim uspjehom“ postali drski. Te kao one koji „snažno napadaju“. Zna se koga, Crkvu i njezine vrednote! On  vjernicima i svećenicima u svojoj poruci poručuje da ojačaju Crkvu, i snagu molitve. Moli vjernike da zbiju svoje vjerničke redove i da se odupru „rastućoj opasnosti“ od sekta. Masone koji su po papinom mišljenju „zabludjeli“ moli Boga da pronađu put do spasenja. Takvim papinim blagim stavom svaki mason ima šansu obratiti se i vratiti u krilo Katoličke Crkve. To je razumljivo, ako „pogreške ustupe mjesto istini, a porok vrlini.“ Mogu li se pripadnici sotonističkih sekti i masoni vratiti u zajedništvo Katoličke Crkve? Svakako da mogu! Katolička Crkva ima svoju duhovnu širinu po kojoj misli na svakog čovjeka i na njegovo spasenje. Isus Krist kao Bogočovjek imao je spasenjsku duhovnu širinu za svakog grešnika: Zakeja carinika, ženu zatečenu u preljubu, Mariju Magdalenu, razbojnika koji je s Njime bio razapet na križ. Božje milosrđe je veliko, te se po njemu mogu spasiti najveći grešnici. „Onda reče: „Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.“ A on će mu: „Zaista, tebi kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!“ Lk. 23, 42 – 44.

Dvije mogućnosti oprosta!

  1. Ugovor sa sotonističkom sektom potvrđen zakletvom i krvlju ( potpuno odreknuće Boga i vjere i dušu zapisati đavlu), u iskrenom obraćenju skrušena ispovijed (bolje o čitavu životu!), poništiti zakletvu izmolivši pred ispovjednikom Vjerovanje, primiti težu sakramentalnu pokoru, s odlukom čvrsto živjeti po Božjim i crkvenim zapovijedima. Ipak, iako je ispovjednik njega privremeno odriješio prema kanonu 1357, neka odmah piše na priloženu adresu i razloži krakto i jasno (može i na hrvatskom) o čemu se radi i da ga je privremeno odriješio. (Ne kaže ime pokornika, jer je to ispovjedni pečat, tajna, nego samo ” jedan od mojih penitenata… to i to”).

Na adresu:

Penitenziaria Apostolica

Palazzo della Cancelleria, 1

00186 Roma

U roku od mjesec dana pokornik ima doći primiti rimski odgovor koji je stigao na ispovjednikovu adresu. Taj pak ima jasno ostaviti svoje ime i prezime i adresu na koju će dobiti odgovor.

  1. Sve koji izlaze iz masonske sekte ispovjednik – uz njihovo skrušeno pokajanje – može privremeno odriješiti po kanonu 1357, ali smjesta pisati na Apostolsku Penitencijariju (kako smo gore naznačili), bez imena pokornika i zamoliti odrješenje i pokoru, jer takav je sigurno upao u crkvenu kaznu unaprijed izrečenu, zato treba dobiti odrješenje i primiti pokoru. U roku od mjesec dana ima doći primiti odgovor Penitencijarije preko ispovjednika. Ne dođe li po odgovor, iako ga je ispovijednik privrevremeno odriješio, sada ponovno upada u istu kaznu.

Dao Bog da se sotonisti i masoni koji su bili katolici i Hrvati vrate na pravi put i prime preko svete ispovijedi oproštenje i dožive Božje milosrđe i spasenje.

Marino Rastrepo o masonima

Što se tiče slobodnog zidarstva, Restrepo je rekao da moramo znati da jesu – sotonisti. On je dodao da svaki mason do 33. stupnja radi posvete Sotoni. On je također rekao da su slobodni zidari pravi katolici, vrlo često idu na misu, kradu hostije kojje će kasnije iskoristiti u sotonističke rituale, posvećene umanjenju svetosti pojedinih župa. Zidarstvo je jedini neprijatelj Katoličke crkve, a nitko drugi, rekao je.

 

Masoni vjeruju u palog anđela

Poznata je činjenica (za sve one koji su upoznati o radu masonerije) da je za masone sjever mjesto tame, i da tokom svojih rituala zaobilaze ovu stranu svijeta. Razlog zbog koga to rade nalazi se u Bibliji (Izaija 14.13):  “ U svom si srcu govorio: (misli se na Lucifera) Uspet ću se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijesto ću sebi dići. Na zbornoj ću  stolovati gori na krajnjem sjeveru..” Bog sjedi na sjevernoj strani, a Lucifer se nada da će, jednoga dana, zauzeti Njegovo prristolje. Masoni se klanjaju Luciferu! Masoni obožavaju Sunce. O tome je dosta pisao čuveni Albert Pike, prije svega u svojoj knjizi “Moral i dogma”. No, obožavanje Sunca nije ništa novo. U Bibliji (Ponovljeni zakon 17, 2. – 5. )  kaže: “Ako se u tvojoj sredini – u bilo kojem tvojem gradu što ti ga dade Jahve, Bog tvoj – nađe čovjek ili žena da učini što je zlo u očima jahve, Boga tvoga,  i krši njegov Savez: otišavši da iskazuje štovanje drugim bogovima te se pokloni njima, suncu, mjesecu ili bilo čemo od nebeske vojske, a što sam ja zabranio, i tebi se to javi i ti to čuješ, onda pomno istraži, i bude li istina i doista se ta grozota učinila u Izraelu, onda toga čovjeka ili tu ženu koji učiniše takvu opačinu izvedi na gradska vrata te ih kamenuj da poginu.” Masoni vjeruju u Boga, kojeg nazivaju “Velikim arhitektom Univerzuma”. U jednom pamfletu Velike lože Merillenda se kaže: “Masonerija je veliko udruženje ljudi iz svih zemalja, i svih uzrasta sposobnih da otkriju religiozna učenja cijelog čovječanstva. Od njih su neki svakako nezreli, ali svima im je zajedničko: Bog je Otac cijelom čovječanstvu.” Kao što znamo, svaka religija ima drugačiji pogled na Boga. Neke religije, čak, ne vjeruju samo u jednog Boga, već imaju više bogova. Međutim, svima im je zajednička vjera u postojanje snage zla u svijetu. U Bibliji se ova snaga naziva (Lucifer,Sotona,đavao). U Vašingtonu se nalazi statua (Albert Pike), kao i mala posveta koja glasi: «Podignuto 1977. godine pod pokroviteljstvom Henry C. Clausena, Suverenog Velikog Komandanta Škotskog Rituala. U znak sjećanja na Alberta Pikea, lidera svjetskog masonskog pokreta.» Dakle, gospodin Pike je bio lider masona širom svijeta. Ovaj čovjek je izuzetno važan za sve masone, živio je od 1809-1891. Godine 1857. postaje mason 33. stupnja (to je najviši mogući stupanj u masoneriji). Autor je knjige“ Morali i dogma“, koja se više od sto godina dodjeljuje onim masonima koji dođu do 14-og stupnja. Dakle, sigurno je da riječi Alberta Pike imaju potrebnu težinu. A evo njegovih riječi: „Svjetlost će konačno nadvladati Mrak.” Da biste ovo razumjeli, morate znati tko je Mrak. Albert Pike nam je i to otkrio: „ A Lucifer, bog svjetla i bog Dobra, bori se za čovječanstvo protiv Adonaja, boga Mraka i Zla.” Adonaj je hebrejska riječ za Boga. Dakle, masoni vjeruju u Lucifera, odnosno Svjetlost, koji će pobijediti Boga, koga oni nazivaju Mrakom. Usput, masoni svog boga nazivaju Velikim Arhitektom Univerzuma. U knjizi „Morali i dogma“ Pike još dodaje da Veliki Arhitekta „nije stvorio ništa.” I naravno da nije. Arhitekti ne stvaraju. Tvorci stvaraju, a masonski bog nije Tvorac, već pali anđeo po imenu Lucifer, poznat još kao Sotona, to jest Đavao.

Struktura masonskih organizacija

»U svim vremenima, a sada više nego bilo kada, svijetom vladaju prije svega tajna društva«. U politici se ništa ne dogada slučajno. Ako se nešto dogodilo, onda je to tako bilo zamišljeno«. Predsjednik Ruzwelt. Pored sve raznovrsnosti masonskih organizacija i njihove navodne nezavisnosti, sve masonske organizacije su ujedinjene u jednu cjelinu, u jedinstvenu piramidu upravljanja. Masonske organizacije mogu nositi najljepše nazive, mogu deklarirati najhumanije i najljudskije ciljeve, ali istinska suština masonstva je uvijek jedna. Masonstvo – to je uvijek moć vladanja svjetskim zbivanjima. Struktura suvremenog masonstva slična je strukturi drevnog egipatskog svećenstva i u punom vidu ima izgled piramide. Oni služe kao masovna baza za vrbovanje masonskih kadrova. Masoni viših stupnjeva mogu sudjelovati u lozama nižih stupnjeva, ali ne i obrnuto. U zavisnosti od lokalnih karakteristika postoji velika raznovrsnost nacionalnih oblika masonstva. U konkretnim oblicima nazivi masonskih (stepenica) se mogu razlikovati i struktura piramide može biti odsječena. Masoni mogu sudjelovati u organizacijama koje su najrazličitije prema nazivu i prema principima koje deklariraju.  Često se koriste takvi natpisi, kao sto su na primjer, Društva za borbu protiv pijanstva, i drugi najplemenitiji nazivi. Neke od tih organizacija mogu biti otvorene, neke tajne, ali realna djelatnost masona uvijek je tajna i sakrivena i nikada ne odgovara njihovim deklaracijama. Prema masonskoj zamisli Goji-masoni trebaju igrati među neposvećenim Gojama ili laicima ulogu nevidljivih ideoloških vođa, koji za ostale Goje trebaju neprimjetno i postupno formirati njihovu svijest i društveno mnjenje u pravcu koji odgovara vrhovnim masonima. Čitava masonska piramida se dijeli na 5 grupa.

Vlč. Vladimir Trkmić

Facebook Komentari

comments

admin

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<

+ 52 = 55