Sveti Ivan – apostol i evanđelista

Ivan (hebrejski johanan od jeho-hanan, Jahve se smiluje, latinski Johannes), sveti apostol i evanđelist, sin Zebedejev, brat Jakovljev, jedan od dvanaestorice apostola.

Propovijedao je u Maloj Aziji, gdje je, prema predaji, ustanovio sedam crkava, zajednica. Nastanio se u Efezu, a za Domicijanova progona uhićen je i utamničen na otoku Patmosu (oko 85. godine), gdje je napisao Otkrivenje. Vrativši se u Efez napisao je Evanđelje po Ivanu i Ivanove poslanice. Drži se da je jedini od apostola umro prirodnom smrću. Spomendan mu je 27. 12. Bio je ljubimac, miljenik Isusov. Na posljednjoj večeri naslonio je glavu na Isusova prsa. Sveti Ivan je i miljenik Blažene Djevice Marije. Isus je svoju majku, s križa, preporučio Ivanu. „Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika koga je ljubio, reče majci: ‘Ženo! Evo ti sina!’ Zatim reče učeniku: ‘Evo ti majke!’ I od toga časa uze je učenik k sebi“ (Iv 19,26 -27).

Sveti Ivan Evanđelista – ljubimac Isusov

„A jedan od njegovih učenika – onaj koga je Isus ljubio – bijaše za stolom Isusu uz grudi. Šimun Petar dade mu znak  i reče: ‘Pitaj tko je taj o kome govori’. Ovaj se tako privine Isusu na grudi te ga upita: ‘Gospodine tko je taj?’ Isus odgovori: ‘Onaj je kome ja dadnem umočen zalogaj’“ (Iv 13,22-27). Otac svetog Ivana zvao se Zebedej, a majka Salome. Rodno mjesto mu je bila Betsaida na Genezaretskom jezeru. S bratom Jakovom bavio se ribarstvom, kao i njihov otac. Prema predaji, bio je Isusovih godina. Priključio se Ivanu Krstitelju, slušajući ga i očekujući Mesiju. Prvi susret s Isusom bio je tako upečatljiv da je zapamtio i zapisao čak i sat kada ga je prvi put vidio: „bilo je oko desete ure“, to jest u četiri sata popodne, jer su Židovi brojili dnevne sate od šest sati ujutro. Braća Ivan i Jakov bavili su se ribarstvom sve do dana kada ih je Gospodin pozvao da mu budu učenici. Tada su ostavili oca krpati mreže, krenuli i ustrajali s Isusom sve do kraja njegova zemaljskog života. Prema egzegetama, tumačima evanđelja, Isusovo javno djelovanje trajalo je tri godine. U toj trogodišnjoj Isusovoj školi, uz Petra, sveti Ivan najčešće je spominjan od svih apostola. U Isusovoj školi bilo je trenutaka kada je Isus znao opominjati Jakova i Ivana zbog njihove nagle naravi. Čak ih je nazvao „sinovima groma“. Isusove opomene i prijekori koristili su njihovoj osobnoj duhovnoj izgradnji. Sveti Ivan bio je oduševljen Isusovom blagom naravi i ljubavi prema ljudima. Prvi kršćani prozvali su ga apostolom ljubavi. Kada je Isus htio da s njim bude najuži krug apostola, tada je s njim uvijek bio, uz Petra i Jakova, i Ivan. Prisustvovao je uskrsnuću Jairove kćeri, Preobraženju Isusovu na gori Tabor. Pod križem se našao sam od svih apostola s Isusom.

Sveti Ivan Evanđelista – ljubimac Blažene Djevice Marije

Vjerojatno su već za Isusova života apostoli dolazili u kontakt s Blaženom Djevicom Marijom i iskazivali joj poštovanje. I ona je vjerojatno pokazivala naklonost prema apostolima. Sveti Ivan Evanđelista bio je uz Mariju u najtežim trenutcima njezina života. To su bili trenutci kada su njezina sina razapeli na križ. Tada je na Kalvariji sam božanski Učitelj preporučio Ivanu svoju presvetu Majku. Uz njih dvoje kod križa Isusova bile su Marija Kleofina i Marija Magdalena. „I od onoga časa uze je učenik k sebi“. Sveti Ivan posvetio je Blaženoj Djevici Mariji svu svoju sinovsku brigu. Kada je nastao progon kršćana u Palestini, sveti se Ivan bojao za presvetu Majku Isusovu pa ju je, prema predaji, poveo u Efez. Kažu da se i danas  među ruševinama starinskog Efeza u Maloj Aziji vide temelji jedne malene kućice u kojoj su stanovali Blažena Djevica Marija i sveti Ivan Evanđelista. Pod stare dane sveti je Ivan otpratio Majku Isusovu u Jeruzalem i bio s njom u njezinim posljednjim trenutcima. Sveti Ivan Evanđelista štovao je Isusovu majku, često je mislio na nju i imao viđenje o njoj, koje je opisao u Otkrivenju: „I znamenje veliko pokaza se na nebu: Žena odjevena suncem, mjesec pod nogama njezinim, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda“ (Otkr 12,1). Eto, tako je Sveti Ivan Evanđelista štovao Mariju za njezina života i poslije njezine svete smrti.

Kako mi možemo postati ljubimci Isusovi i Marijini

Naš duhovni odnos, naša duhovnost treba biti slična duhovnosti svetog Ivana. A ta se duhovnost najbolje očituje u našem molitvenom i vjerničko-životnom odnosu prema Isusu i Blaženoj Djevici Mariji. Svima nama preostaje revnost i postojanost u nasljedovanju njihova života. Živjeti kreposno, činiti dobro, učiti od Isusa i Marije, i biti u njihovoj životnoj školi. Sveti oci iz prvih kršćanskih vremena zapisali su da je Isus na križu preko svetog Ivana svima nama ili svakome od nas dao svoju presvetu Majku. Iskrena pobožnost i osobna gorljiva duhovnost usmjerena na Isusa i Blaženu Djevicu Mariju najbolji su put da postanemo miljenici Isusovi i Marijini.  

vlč. Vladimir Trkmić

Facebook Komentari

comments

admin

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<

+ 72 = 78