Sveti Juraj – hrabri vitez i mučenik

Radi kao dobar vojnik Kristov“ (sveti Pavao)

Sveti Juraj jedan je od najštovanijih svetaca, ne samo u Katoličkoj, nego i u Pravoslavnoj crkvi. On je svetac poznat po cijelome svijetu i od davnina mnogo štovan na Istoku i na Zapadu. Engleska ga slavi kao svoga zaštitnika, pa je tako štovan u Anglikanskoj crkvi, jer su Englezi pretežito anglikanci. Prema B. Kačiću, sveti Juraj slavi se u Bosni od vremena kada je Bosna prihvatila kršćanstvo. Kažu da je već Konstantin Veliki bio podigao lijepu crkvu u čast svetom Jurju u Svetoj Zemlji. U Carigradu je bilo pet crkava posvećenih sv. Jurju, a sačuvana je samo jedna, koju su nekada držali bosanski franjevci. Sveti Juraj rođen je između 275. i 281. godine u Kapadociji (danas istočna Turska). Za vrijeme Dioklecijanova progona kršćana zbog svoje je vjere mučen i 23. travnja 303. godine ubijen. O njemu se pripovijeda da je bio plemenit vitez koji se svjesno, hrabro i odlučno borio protiv zla i na kraju dao život za katoličku vjeru i Boga. Pristupio je stratištu, stavio glavu na panj i ona mu bijaše odsječena jednim jedinim udarcem. Svetog Jurja zazivaju u raznim pogibeljima – na moru, u ratu, na sudu i u svim ostalim životnim opasnostima. Na selu je zaštitnik zemlje, usjeva, zelenila i blaga, a na poseban je način zaštitnik konja, konjanika i vitezova. Kad je Dioklecijan počeo progoniti kršćane, hrabri je Juraj zbog toga prekorio cara. Odrekao se vojničke službe, a zbog prijekora cara Dioklecijana bačen je u tamnicu.

Mi smo Kristovi vojnici

Sveti Pavao apostol zapisao je: „Radi kao dobar vojnik Kristov“. I mi smo u neku ruku vojnici, koji se trebamo boriti za Isusa Krista. A ta duhovna borba jest borba protiv đavla, napasti i bezboštva. Vitez sveti Juraj hrabro se borio i usprotivio progonu kršćana. I naša je dužnost boriti se za slobodu vjere i vjeroispovijedanja. Sveti Juraj napustio je vojvodsku službu i čast kad mu je smetala u služenju Kristu. Što smo mi kadri učiniti za slobodu i čistoću vjere od novonastalih naleta propagiranih kvazi vrijednosti, koje se olako proglašava vrednotama? Jesmo li se kadri odreći karijere zbog svoje čvrste vjere? Ili smo jedno u crkvenom prostoru, a sasvim drugo u praktičnom životu?

Kako umjetnici, slikari i kipari prikazuju svetog Jurja

Obično ga prikazuju kao mlada viteza na konju koji kopljem probada zmaja. Nije postojao nikakav ljuti zmaj. On simbolizira staru zmiju o kojoj govori Sveto pismo, zmiju koja je prevarila prve ljude. Tu zmiju, to zlo, toga zmaja sveti je Juraj pobijedio svetim životom. I mi trebamo u sebi i oko sebe svladavati zmaja, zlo oko nas i u nama. Oružje, koplje koje gledamo na slikama ili na oltarima u rukama svetog Jurja simbolizira duhovno oružje. U Svetom pismu piše da u ruke uzmemo štit vjere kojim ćemo uništiti demonske sile i odoljeti zasjedama đavolskim. Također je nužno uzeti kacigu spasenja i mač duhovni, a to je riječ Božja, Biblija. Slikari i kipari svetog Jurja prikazuju u dinamičnu pokretu, kako propada ljutog zmaja koji suklja vatru. Te su slike i kipovi na oltarima i na drugim mjestima puni spomenute simbolike. Svatko je od nas je na nekakav poseban duhovni način vitez u službi Kristova Evanđelja. Kršćaninov život shvaća se kao trajna borba protiv zla u nama i oko nas. Ne moramo biti posebno školovani da shvatimo koje je zlo oko nas i u nama. Zlo je prepoznatljivo, nije uvijek skriveno, iako ga vješto prikrivaju oni koji siju netoleranciju prema vjernicima, prezir prema temeljnim ljudskim moralnim načelima. Inverzija vrednota očita je u Europi i U Hrvatskoj. Zar nije zlo relativizirati obiteljske vrijednosti? Zar nije zlo rušiti biblijsku sliku o čovjeku, o dostojanstvu muškarca i žene? Zar nije zlo držati se katolikom, vjernikom, a glasovati za zakone koji se protive katoličkoj moralci? Zar nije zlo Crkvu promatrati samo kroz crne naočale? Protiv zla treba ustajati verbalno, molitvom, propovijedanjem i praktičnim životom. Možda su nam otupjela „koplja vjere“ zbog straha, zbog karijere, zbog etiketiranja. Naša „kaciga“ jest riječ Svetog pisma. Ona je mjerodavna za razlučivanje onoga što je zlo za čovjeka i čovječanstvo i onoga što čovjeka degradira kao Božje dijete. Uzor nam je sveti Juraj. Odrekao se vojvodske časti jer se nije slagao s progonom kršćana. Dao je život za Krista i Crkvu. Što smo mi kadri učiniti za Isusa i Crkvu? Teško je to pitanje, koje sebi trebaju postavljati vjernici kada slave spomendan svetog Jurja. Štovati svece, pa tako i svetog Jurja, viteza i mučenika, znači nasljedovati ih, a ne samo im se diviti. Borba dobra i zla traje i trajat će. Pobjeda dobra ovisi o nama, našoj borbi, našim stajalištima, našoj duhovnosti i molitvi.

 

Molitva svetom Jurju

 

Gospodine, sveti mučenik Juraj hrabro je nasljedovao tvoju Muku.
Danas veličamo tvoju božansku snagu koja se u njegovu mučeništvu očitovala,
i molimo da nam pritekne u pomoć u našoj slabosti. Amen.
Dolazimo, Bože, u tvoj sveti dom,
Hvalu ćemo dati tebi Bogu svom,
Slaveć’ svetog Juru, zaštitnika svog,
moleći se svecu zaštitniku svom.
O sveti Jure, zaštitniče naš!
Molitvu čuj nam, usliši nas.
Pod zaštitu tvoju stavljamo se mi,
nadajuć’ se smjerno tvojoj pomoći,
Pogledaj nas sveče sa nebesa ti,
zaštitu nam pruži svojom ljubavi.
O sveti Jure, zaštitniče naš,
molitvu čuj nam, usliši nas.

Vlč. Vladimir Trkmić

Facebook Komentari

comments

admin

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<

+ 13 = 16