Osobni susret s Isusom pročišćuje nas i oslobađa svih nutarnjih nečistoća i tmina!
Kraljevstvo nebesko je blizu, kako u bolnim i potresnim, tako i u lijepim i radosnim situacijama!
Jedino Božji pogled ljubavi dohvaća čovjeka u njegovoj intimnosti i osamljenosti!
Što je ono što čovjek danas traži?
Nanovo se roditi znači nanovo uspostaviti odnos s Ocem i dopustiti da nas obnovi svojim Duhom!
Isus je donio život, ne tek priču o životu; donio je ljubav, ne tek priču o ljubavi!
Vjera u Isusa i odnos s njim čovjeku daju novu dimenziju života!
Život se očituje onima koji nastoje očuvati njegovu riječ!
Za čovjeka je izazov vjerovati da se Božja ljubav očituje u potpunom predanju onome koga ljubi!
Isusove riječi koje oslobađaju i daju hrabrost za život: Ni ja te ne osuđujem!