Tek kad ostanemo sami sa sobom i svojim najbližima dolaze nam ova pitanja koja traže odgovor!
Primiti Isusa u svoj život najzahtjevnija je čovjekova životna zadaća!
Riječ ohrabrenja danas nam je potrebnija nego ikad!
Sve stvoreno ima svoju svrhu i svoj razlog postojanja!
Isus je svojim životom dao jasan odgovor: Ključ je u služenju!
Samo pomireni s bližnjima možemo k Bogu!
Ako su drugi nepravedni – ti budi pravedan; ako drugi nisu obzirni i susretljivi – budi ti!
Ljubav prema bližnjemu dokaz je da si na dobrom putu da susretneš Boga!
U svijetu u kojemu se naizgled veliča ljubav, sama bit ljubavi ostaje neshvaćena!
Ono malo naše ljudskosti i dobrote predano Isusu, može utažiti nečiju žeđ za ljubavlju i smislom!